Sökning: "Lukas Lind"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lukas Lind.

 1. 1. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER

 2. 2. Formbeskurna träd i staden : skötselteknik, kostnader och artval

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Joakim Josefsson; [2009]
  Nyckelord :formklippta träd; short pruning; skötsel; management; trädarter;

  Sammanfattning : I den urbana miljön finns det inte alltid rum för alla träd, många arter blir för stora för att kunna få plats. De täcker fönster, skuggar samt konkurrerar med fasader och ledningar om utrymmet. LÄS MER

 3. 3. Det Webbaserade kundmötet : En teoretisk analys av användares erfarenheter, upplevelser och attityder i mötet med kommersiella webbplatser

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mats Lindtorp; Lukas Lind; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper aims to discover if the customers meeting with a company’s website can be described through theories derived from both web usability and theories concerning physical meetings between customers and salespersons in a traditional way. The conducted research involves five interviews as well as participating observations witch where analyzed with a hermeneutical approach. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av maktförskjutningen från producent mot detaljist : De följder förändrade marknadsförutsättningar får för produktutveckling & produktinnovation inom mejeribranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mats Lindtorp; Lukas Lind; Otto Eriksson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning saknas.... LÄS MER