Sökning: "Lukas Moodysson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lukas Moodysson.

 1. 1. Vad berättar scenografi? Att analysera produktionsdesign genom en närstudie av Fucking Åmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Liv Ulfsdóttir; [2016-04-06]
  Nyckelord :film; scenografi; rekvisita; production design; set; mise-en-scene; Fucking Åmål;

  Sammanfattning : This essay aims to examine a key element of cinema which is frequently unexamined in academic studies of film, or else included in the much wider term of mise-en-scène: production design, or set design. The main focus is on exploring the narrative impact of set design, and its dynamic relationship to the film itself. LÄS MER

 2. 2. Ideologi och hegemoni i svensk film: en innehållsanalys av de tre guldbaggevinnarna En kärlekshistoria, Pelle Erövraren & Lilja 4-ever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Bergwall; [2008]
  Nyckelord :ideologi; hegemoni; mothegemoni; film; Guldbagge; folkhem; välfärdssamhälle; medelklass; borgerlig; Roy Andersson; Bille August; Lukas Moodysson; filmanalys; innehållsanalys; Cinema theory and history; Filmvetenskap; Humanities; Humaniora; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund för studien är ett intresse för filmens förmåga att spegla ett samhälle och ge uttryck för olika hegemoniska ideologier. Sverige är ett litet land med en liten, till stora delar statssubventionerad, filmindustri och det är därför intressant att se vilken ideologi som uttrycks i de filmer som belönas med Guldbaggar och därmed framhävs som filmer av god kvalitet. LÄS MER