Sökning: "Lukasevangeliet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Lukasevangeliet.

 1. 1. Uppväckande av döda i berättelsen av Lukas Likheter och skillnader i uppväckande av döda i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Magnus Pettersson; [2021-11-17]
  Nyckelord :Lukasevangeliet; Gospel of luke; Apostlagärningarna; Acts of the apostles;

  Sammanfattning : SammandragDenna uppsats vill analysera berättelserna om hur döda uppväcks så som det beskrivs av Lukas i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Med hjälp av en narrativkritisk analys ska jag undersöka likheter och skillnader i hur uppväckandet går till och jämföra det med andra berättelser som handlar om när döda uppväcks. LÄS MER

 2. 2. Mjölk och honung : En studie av Jesajabokens reception i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna med fokus på det frälsningshistoriska narrativet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Charlotta Hildesjö Andersson; [2021]
  Nyckelord :Jesaja; Lukas; frälsningshistoria;

  Sammanfattning : Rubriken för denna uppsats är ”Mjölk och honung - en receptionshistorisk, komparativ studie av användningen av Jesaja i Lukas frälsningshistoriska narrativ." Den rubriken och en nyfikenhet på hur Jesaja använts, dels i sin egen tillkomsttid och dels i Lukasevangeliets och Apostlagärningarnas kontext, ledde fram till problemformuleringen som lyder: Vilken funktion har Jesaja i det frälsningshistoriska narrativet i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna? I uppsatsen bearbetas Jesajabakgrunden gällande såväl teologi som den allmänna kontexten i korthet som senare i studien får stå i relation till Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. LÄS MER

 3. 3. Konversion enligt Lukas och Johannes : En jämförelse av konversionsnarrativens funktion i Lukas-Apostlagärningarna och Johannes

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Paulina Mark; [2020]
  Nyckelord :Gospel of John; Gospel of Luke; Act of the Apostles; conceptual metaphor theory; social identity theory; ingroup prototype; conversion; conversion narrative; Johannesevangeliet; Lukasevangeliet; Apostlagärningarna; konceptuella metaforer; konversion; omvändelse; konversionsnarrativ ; social identitet; prototyp;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what kind of ingroup conversion prototypes the authors of Luke-Acts and the Gospel of John express through conversion narratives and conceptual metaphors. By analysing the works of the authors I find a range of expressions conceptualising the act or process of conversion to faith in Jesus. LÄS MER

 4. 4. Lukas - ett evangelium för kvinnor? : En feministisk och narrativ-kritisk undersökning av hur kvinnorna Hanna, Marta och Maria karaktäriseras i Lukasevangeliet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Amanda Söderdahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnan som tvättar Jesus fötter : En feministisk närläsning av Luk 7:36-50

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sandra Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Women in the gospel of Luke; prositute; new testament; gospel of Luke; Luk 7:36-50; feminism; exegetik; Nya testamentet; kvinnor i Lukasevangeliet; prostituerad; androcentrism; Lukasevangeliet;

  Sammanfattning : Bibeln är skrivet med ett androcentriskt synsätt. Den är skriven av män, om män och för män. Detta leder till att kvinnorna i biblen är beskrivna utifrån ett manligt perspektiv. LÄS MER