Sökning: "Lukasz Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukasz Karlsson.

  1. 1. Överföring av elektrisk signal och effekt med magnetisk induktion.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Lukasz Johansson Rakowski; Daniel Karlsson; [2012]
    Nyckelord :FSK; PLL; induktion; signalöverföring;

    Sammanfattning : This report tested the possibility of using induction as a mean for transferring data and power so that it can be implemented as a communication medium between a terminal and measuring head mounted in a measuring frame. This would eliminate the need for the cable bunches that are used today. LÄS MER