Sökning: "Luleå Hamn"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Luleå Hamn.

 1. 1. Studie av effektiviseringsmöjligheter avseende dimensionering av typförstärkningslösningar i infrastrukturprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rafy Korkjian; [2020]
  Nyckelord :Rock; Support; Tunnel; Rock facilities; Primary stresses; Q-method; Typical support solution; Berg; Förstärkning; Tunnel; Berganläggningar; Initialspänningar; Q-metoden; Typförstärkningsförslag;

  Sammanfattning : Berganläggningar kräver oftast någon form av bergförstärkning. Vid projektering av nya berganläggningar används typförstärkningslösningar, vilket innebär en typ av bergförstärkning som är repeterbar för vissa i förväg bestämda kriterier. De styrande parametrarna är vanligtvis spännvidd och bergkvalité. LÄS MER

 2. 2. Trekanten i Luleås Norra hamn : gestaltning av en ny park med fokus på biologisk mångfald och stadsliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Hellström; Emma Wikström; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; hållbar utveckling; park; stadsliv;

  Sammanfattning : Syftet och målet med denna uppsats är att bidra med kunskap om hur Trekanten, en central parkeringsplats i Luleå, kan omgestaltas för att gynna social och miljömässig hållbarhet genom förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald och stadsliv. Trekanten är en plats som ligger intill Luleälven i Luleås Norra hamn i gränsen mellan det stora älvrummet och stadsstrukturen. LÄS MER

 3. 3. Redeveloping waterfronts : A study in planning strategies, waterfronts and heritage

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Katarina Tellow; [2020]
  Nyckelord :urban design; waterfront; redevelopment; heritage; architectural heritage; cultural heritage; Göteborgs hamn; Western Harbour; North Harbour; Cardiff Bay;

  Sammanfattning : Redeveloping centrally located waterfronts took of properly in the late 1990’s. Before that, the old brownfields were left untouched for years, often resulting in the connection between them and the city centre worsening. The thesis aims to explore strategies and approaches for waterfront developments. LÄS MER

 4. 4. Effektiviserad inlagring för ökat kapacitetsutnyttjande : En fallstudie vid Piteå Hamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Brunström; [2019]
  Nyckelord :Lager; Lagerlayout; Lagringsprinciper; Materialhantering;

  Sammanfattning : Under första kvartalet 2018 ökade industrins totala lager med 8,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en uppgång med 3,5 volymprocent. Statistik gällande pappersindustrin visar också en tydlig produktionsökning under 2018. Den ökade lagervolymen kan därför förklaras av en ökad efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Riskbedömning av petroleumkolväten i mark och grundvatten vid Uddebo Oljehamn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Beatrice Grundström Mörtzell; [2018]
  Nyckelord :Riskbedömning; Luleå Hamn; Uddebo Oljehamn; Petroleumkolväten;

  Sammanfattning : Uddebo Oljehamn är en av sex hamndelar inom Luleå Hamns område och har sedan 1940-talet bedrivit miljöfarlig verksamhet. Idag har Uddebo Oljehamn två kajer där det årligen lastas och lossas cirka 360 000 ton flytande produkter av petroleum, bensen och stenkolstjära. LÄS MER