Sökning: "Luleå kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden Luleå kommun.

 1. 1. Unlocking Finance through Social Networks : Attracting investment for the high-tech Swedish startups in Luleå, Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Thilini Nimesha Wijewarna Arachchi; [2022]
  Nyckelord :Social networks; entrepreneurship; high-tech startups; investments; digitalization;

  Sammanfattning : The importance of entrepreneurship for economic growth and development is a well-known factor in the world. In which high technology startup firms are playing an important role in introducing innovative and advanced technologies. However, due to inherent difficulties in nature, they face major challenges such as acquiring sufficient investments. LÄS MER

 2. 2. Utformning av flexibla skollokaler vid lokalanpassning : En studie med fokus på cirkulärt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emilia Engvall; Lovisa Nyman; [2022]
  Nyckelord :School architecture; Flexibility; Change of business; Recycling; Office; Skolarkitektur; Flexibilitet; Verksamhetsbyte; Återbruk; Kontor;

  Sammanfattning : Standarden på skolbyggnader behöver höjas samtidigt som de behöver bli flexibla för att kunna möta framtida förändringar. I lokalresursplaneringen brottas kommuner med oförutsägbara framtida elevantal, bland annat till följd av oberäknelighet i demografifrågan. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av samordnad individuell planering upprättad tillsammans med strokepatienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lena Forsgren; Maria Garnes; [2022]
  Nyckelord :Occupational therapy; Coordinated individual planning; Stroke; Rehabilitation; Arbetsterapi; Samordnad individuell planering; Stroke; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av samordnad individuell planering [SIP] upprättad tillsammans med strokepatienter. För att besvara syftet valde författarna att använda en kvalitativ metod med intervjuer för datainsamling. Nio arbetsterapeuter verksamma inom region och kommun i Sverige intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Den digitala kommunen : En studie om digital mognad i en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Philip Nordquist; David Viklund; [2022]
  Nyckelord :Digital maturity; Digitization; Strategies Competence; Digital mognad; Digitalisering; Strategier Kompetens;

  Sammanfattning : Dagens samhälle blir alltmer digitaliserat och företag och offentlig sektor möter hela tiden nya utmaningar. Att förhålla sig aktuell med digitaliseringen och för att ta hänsyn till de behov och intresse som finns i samhället behövs en hög digital mognad. LÄS MER

 5. 5. Digitala översiktsplaner : Hur ett digitalt verktyg kan främja samhällsplanering

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ida Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; översiktsplanering; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Varje kommun har en översiktsplan som beslutsstöd till den fortsatta utvecklingen inom kommunens gränser. Kommunerna i Sverige gör på olika sätt, vissa har de i digitalt format och vissa i PDF-format. Det är både krångligt att hitta rätt dokument och kartorna är heller inte så exakta i noggrannheten. LÄS MER