Sökning: "Luminaire"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Luminaire.

 1. 1. 4000K a luminaire

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Martin Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Ergonomy; Vision; Light; Luminaire; Construction sites; Lighting; Ergonomi; Ljus; Byggarbetsplats; Arbetsljus; Belysning; General Works; Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are great risks of a multitude of injuries due to poor light at construction sites. This leads ultimately to costly counteractions from society. The goal of this project was to put construction workers’ situation in the spotlight by giving construction sites better vision ergonomics through providing enough, even and glare-free light. LÄS MER

 2. 2. Analys och utvärdering av LED-belysning i Stockholms tunnelbana

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Christopher Alfrijat; Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :LED luminaire; light; subway; electromagnetic compatibility; LED-armatur; ljuskälla; tunnelbana; elektromagnetisk kompatibilitet;

  Sammanfattning : Trafikförvaltningen, som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholm, har startat ett projekt för att byta ut befintliga armaturer i Stockholms tunnelbana mot LED-armaturer. Denna rapport utför förarbetet inför en kommande upphandling. LÄS MER

 3. 3. Produktutveckling av bärskena för pendlade armaturer

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Jens Linde; Ludwig Gille; [2019]
  Nyckelord :Support rail; pendant luminaires; product development; T-clips; rail; sliding block; Bärskena; pendlade armaturer; produktutveckling; T-clips; skena; glidblock;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis was to follow up and further develop an existing product at Fagerhult AB. The product is a support rail for pendant luminaires. The support rail facilitates the positioning of the luminaire when mounted in the ceiling. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av byte till energieffektiv belysning i tryckeri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lina Björklund; [2019]
  Nyckelord :energy efficiency; lighting replacement; energy efficient lighting; LED; high pressure sodium; DIALux; illuminance; printing house; industry; energieffektivisering; belysningsbyte; energieffektiv belysning; LED; högtrycksnatrium; DIALux; belysningsstyrka; tryckeri; industri;

  Sammanfattning : Resultatet av en energikartläggning på tryckeriet VK - Media visade det sig att en stor del av energin gick till den gamla belysningen. Den gamla belysningen med högtrycksnatriumarmaturer och högtrycksnatriumljuskällor byttes då ut mot en ny energieffektiv belysning med två olika LED-armaturer i packsalen på tryckeriet. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av CRI hos Tunable White-armaturer : En undersökning av armaturtillverkares specifikation av Tunable white-armaturer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Joakim Hällvall; Sebastian Gill; [2018]
  Nyckelord :tunable-white; dynamic light; color rendering index; color temperature; human centric lighting; tunable-white; dynamiskt ljus; färgåtergivning; färgtemperatur; human centric lighting;

  Sammanfattning : Tunable white-armaturer utgör idag en stor del av marknaden och förväntas öka ytterligare under de kommande åren. Då många leverantörer idag producerar och marknadsför sina egna lösningar för att skapa ett dynamiskt ljus kan det vara svårt att veta vilken standard dessa lösningar håller och hur väl den tekniska specifikationen stämmer överens med verkligheten. LÄS MER