Sökning: "Lumpektomi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Lumpektomi.

 1. 1. Skillnader i kvinnors livskvalitet efter lumpektomi jämfört med mastektomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Karlsson; Olivia Skålberg; [2021-03-18]
  Nyckelord :Livskvalitet; Bröstcancer; Kvinnor; Mastektomi; Lumpektomi; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor. Den vanligaste behandlingen mot sjukdomen är främst kirurgi, vilket inkluderar en mastektomi där hela bröstet avlägsnas eller med en lumpektomi där endast en del av bröstet tas bort. Lumpektomi är den vanligaste kirurgiska behandlingen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Inverkan av bröstdiagnostik med MR inför kirurgisk behandlning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Madeleine Eriksson; Sofie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :magnetic resonance imaging; breast cancer; lesion; preoperative; surgical treatmen; magnetresonanstomografi; bröstcancer; lesion; preoperativ; kirurgisk behandling;

  Sammanfattning : Inledning: Bröstcancer är en vanlig cancerform hos kvinnor och årligen drabbas 1,5 miljoner kvinnor världen över. Screeningprogram och tidig upptäckt är två faktorer som leder till ökad överlevnad. LÄS MER

 3. 3. Jag är inte vem som helst, jag är jag : Kvinnors kroppsuppfattning efter kirurgisk behandling mot bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Olivia Lundberg; Cecilia Åhlström; [2014]
  Nyckelord :Body image; surgical treatment; breast cancer; women; experiences; Kroppsuppfattning; kirurgisk behandling; bröstcancer; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancersjukdomen bland kvinnor världen över. Den vanligaste behandlingen mot sjukdomen är kirurgi, vilken innefattar mastektomi där hela bröstvävnaden tas bort eller lumpektomi där endast en del av bröstvävnaden avlägsnas. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av sin kroppsuppfattning och dess inverkan på vardagen efter bröstoperation till följd av bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anneli Gleisner; Camilla Grönlund; [2014]
  Nyckelord :Body image; breast cancer; breast reconstruction; lumpectomy; mastectomy; Bröstcancer; bröstrekonstruktion; kroppsuppfattning; lumpektomi; mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den främsta cancerformen hos kvinnor världen över. Kirurgi är den viktigaste behandlingen vid bröstcancer och innebär att antingen delar av bröstet eller hela bröstet avlägsnas. Till följd av kirurgin kan kvinnorna antingen välja att rekonstruera sitt bröst eller använda en protes. LÄS MER