Sökning: "Luna Madeleine Pokidko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Luna Madeleine Pokidko.

  1. 1. De Tre Små Husen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

    Författare :Luna Madeleine Pokidko; [2012]
    Nyckelord :Zelenogorsk; Sibrien; Ryssland; Spanien; Cabo de Gata; Sverige; Boo; Nacka; bostad; enfamiljshus; villa; hållbarhet; termisk massa; passiv solvärme; naturlig ventilation; odling; växthus; vatten; öken; klimat;

    Sammanfattning : Detta arbete är en studie i hållbar gestaltning, där de många teoretiska principer appliceras på tre mycket olika platser på jorden. Tre ekologiskt hållbara enfamiljshus projekteras i Sibirien, i sydöstra Spanien, och i Stockholms inre skärgård. Husen är helt olika. LÄS MER