Sökning: "Lunchvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Lunchvanor.

 1. 1. Barns frukostvanor- En enkätstudie på svenska fjärdeklassare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Isabelle Ottosson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund Frukosten sägs vara dagens viktigaste mål och vara grunden till hälsosamma val. Ungdomar som konsumerar en regelbunden frukost visar på lägre procent kroppsfett och bättre näringsintag. I nuläget vet man inte mycket om hur frukostvanor bland skolbarn i norra Sverige ser ut. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers lunchvanor i skolan : En kvantitativ studie om lunchvanor har ett samband med huruvida elever upplever sig trötta, motiverade och fokuserade i skolan.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Anette Hellberg; Therese Dalgren; [2016]
  Nyckelord :Gymnasieelevers lunchvanor;

  Sammanfattning : Bakgrund Tidigare studier som undersökt kostens påverkan på ungdomars kognitiva förmåga och prestation i skolan har visat att tobak, snabbmat och sockersötade drycker har en negativ effekt. Fysisk aktivitet, frukt- och grönsakskonsumtion har visat positiva effekter, likaså att äta frukost och ha en regelbunden måltidsordning. LÄS MER

 3. 3. Kost och koncentration : Samband mellan måltider och lågstadieelevers upplevelse av studiekoncentration.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Frukost; Skollunch; nutrition; skolbarn; skola.;

  Sammanfattning : Syftet var att visa hur frukost- och lunchvanor hos lågstadieelever påverkar deras koncentration och belysa huruvida skolmaten uppfyller kraven som ställs på den utifrån eleverna perspektiv. En kvantitativ forskningsmetod i form av enkäter användes för att ta reda på detta. LÄS MER

 4. 4. En återanvändningsbar take away-låda? En studie om konsumenters förväntningar rörande en hållbar take away-låda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Elin Backlund; Linnéa Sande; [2015-08-10]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; kvalitativa intervjuer; engångsförpackningar; take away-låda; lunchvanor;

  Sammanfattning : Den utbredda take away-konsumtionen som förekommer i Sverige och världen i stort leder till att det slängs en stor mängd engångsförpackningar. De satsningarna som finns gällande livsmedelskonsumtion och hållbarhet fokuserar i huvudsak på matsvinn och ekologiska livsmedel. LÄS MER

 5. 5. Eleverna och skolmaten : En studie om hur lunchvanor påverkar eleverna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Wicktoria Atle; Anna Fransson; [2014]
  Nyckelord :skolmat lunchvanor elevenkäter tallriksmodellen matsalsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever och lärare uppfattar sambandet mellan lunchsituationen och undervisningen samt vilka faktorer det är som påverkar elevernas lunchvanor.   Undersökningen gjordes i form av elevenkäter och uppföljande intervjuer med lärare. LÄS MER