Sökning: "Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 2587 uppsatser innehållade ordet Lund.

 1. 1. Johannesevangeliets "Jag är". En jämförande studie av "Jag är" och dess metaforer i Johannesevangeliet med Gamla testamentet och Synoptikerna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Christina Lund; [2019-08-28]
  Nyckelord :Gospel of John; I am ; metaphors; prophets; gospels;

  Sammanfattning : This study is an attempt to compare those parts of the Gospel of John whichcontain ”I am” sayings and metaphors with the Synoptic Gospels and the OldTestament. The method was simply to seek for phrases of ”I Am” in theSeptuagint and in the Novum Testamentum Graece . LÄS MER

 2. 2. Kapacitetsanalys Malmö-Hässleholm år 2035

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jonatan Borg; Anton Engström; [2019]
  Nyckelord :Järnväg; Södra stambanan; kapacitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Järnvägens infrastruktur i Skåne har på många ställen nått sin maximala kapacitet. Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm är i dagsläget en av Sveriges mest belastade järnvägar. Sträckan är viktig för persontrafik, men även godstrafik då järnvägen kopplar samman Skåne med kontinenten och övriga Sverige. LÄS MER

 3. 3. Whole-Genome Sequencing of two Swedish Individuals on PromethION

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i bioinformatik

  Författare :Nazeefa Fatima; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Background: Chromosomes can undergo various changes such as deletions, inversions, insertions, and/or translocations resulting in structural variation differences between individuals. Structural variants are a common source of variability in the human genome and have been known to be associated with common diseases such as autism, cancer, and rare human diseases [1, 2]. LÄS MER

 4. 4. Framtagande av PCR-metod för diagnostik av Toxoplasma gondii- infektion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tove Wadenius; [2019]
  Nyckelord :Diagnostik; FFPE; Formalinfixerad paraffininbäddad vävnad; Immunsupprimerad; realtids-PCR; sekvensering; Toxoplasma gondii; Toxoplasmos;

  Sammanfattning : Toxoplasma gondii är en encellig parasit som kan skapa svåra skador hos immunsupprimerade individer samt hos foster då mamman infekteras under graviditet. Genom framtagande av en realtids-PCR-metod för detektion av T. LÄS MER

 5. 5. Han var förvirrad och hade svårt att förstå eftersom hon samtidigt sa nej och grät

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Freja Skagerfält; Madeleine Hall; [2019]
  Nyckelord :våldtäkt; samtycke; frivillighet; gärningsman; målsägande; genus; kön; makt;

  Sammanfattning : Skagerfält, F & Hall, M.” He was confused and had a hard time understanding because she at the same time said no and cried.” A critical discourse analysis on the construction of women in rape judgments. Degree project in Social Work 15/30 credits. LÄS MER