Sökning: "Lundbladh Cecilia"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lundbladh Cecilia.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ATT SCREENA FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Forsman Frida; Lundbladh Cecilia; [2023-03-16]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; screening; sjuksköterska; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik visar att våld i nära relationer är vanligt förekommande bland vuxna individer i samhället och är därför ett utbrett folkhälsoproblem. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, eller sexuellt. LÄS MER

 2. 2. Timplaner, behövs dessa? – Intervjustudie med pedagoger som arbetar utan timplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Ann-Christin Larsson; Cecilia Lundbladh; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien fokuseras på skolor som är med i timplanedelegationens försöksverksamhet utan timplaner. Den teoretiska utgångspunkten är ramfaktorteorin. Begreppet ”ram” betyder att man måste se vad som är pedagogiskt möjligt i undervisningsprocessen inom vissa faktiska ramar. LÄS MER