Sökning: "Lundin Jonas"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Lundin Jonas.

 1. 1. En kvantitativ studie om balans mellan arbete och privatliv i relation till självmedkänsla, utbrändhet, arbetstillfredsställelse och uppsägningsintention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Tosterud Lundin; Cornelia Widmark; [2023]
  Nyckelord :Work-life balance; self-compassion; burnout; job satisfaction; turnover intention; finance sector; healthcare professions; bank employees; social workers; Balans mellan arbete och privatliv; självmedkänsla; utbrändhet; arbetstillfredsställelse; uppsägningsintention; finanssektorn; vårdyrken; bankanställda; socionomer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En kvantitativ studie om balans mellan arbete och privatliv i relation till självmedkänsla, utbrändhet, arbetstillfredsställelse och uppsägningsintention Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Sara Tosterud Lundin och Cornelia Widmark Handledare: Dr Jonas Kågström Datum: 2023 - juni Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur balansen mellan arbete och privatliv ser ut för anställda inom finanssektorn i kontrast till mer traditionella vårdyrken, samt vilken betydelse balansen har på organisatorisk nivå. Därtill ämnar studien undersöka hur faktorerna självmedkänsla, utbrändhet, arbetstillfredsställelse och uppsägningsintention förhåller sig tillbalans mellan arbete och privatliv. LÄS MER

 2. 2. Gamification Badges vs leaderboards as a motivational tool for university students learning a second language

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Johan Melkersson; Jonas Lundin; [2022]
  Nyckelord :Gamification; Badges; Leaderboards; University students; Language learning;

  Sammanfattning : This thesis compares the effects of badges andleaderboards in a gamification game used by students studyingFrench. A game is developed in collaboration with teachers froma German university where it is meant to be a tool for themto use in their education. LÄS MER

 3. 3. Simulation of standing versus crawling during evacuation from a smoke-filled room

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Bergendorff; Jonas Lundin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Crawling is often the recommended method when evacuating from a burning room. In this study, an agent based crowd simulation in combination with a fire dynamics simulator is used in order to compare how well crawling evacuation compares to a standing type of evacuation. LÄS MER

 4. 4. Den interkulturella makten : En diskursanalys om andrafiering och makt i litteratur riktad till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Rosdahl; Viktoria Lündin; [2021]
  Nyckelord :discourse analysis; discourse theory; intercultural working methods; interculturality; multiculturalism; ethnicity; power; gender; cultures; diversity; norms; preschool; Swedish preschool; diskursanalys; diskursteori; interkulturella arbetsmetoder; interkulturalitet; mångkultur; etnicitet; makt; genus; kulturer; mångfald; normer; förskola; svensk förskola;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate what discourses and what forms of exercise of power that can appear in the description of intercultural work in the book Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund (2019) by Jonas Stier & Bim Riddersporre. The entrance to the essay is a wonder about which discourses are actualized and whether they can be seen to contribute to the categorization of individuals being constructed and to norms being anchored on the basis of these categorizations. LÄS MER

 5. 5. Räddar liv eller slösar tid? : prehospital vätskebehandlings effekter på patienter i hemorragisk chock

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Lundin; Jonas Molin; [2020]
  Nyckelord :Trauma; Hemorrhagic shock; Fluid resuscitation; Prehospital; Ambulance nurse; Trauma; Hemorragisk chock; Vätskebehandling; Prehospital; Ambulanssjuksköterska;

  Sammanfattning : Trauma är den ledande dödsorsaken i Sverige för människor mellan 15 och 44 år och en stor andel dör till följd av blödning som uppkommer vid skadetillfället. Blödning fortsätter också vara den ledande orsaken till traumarelaterad död som kunde ha varit förebyggbar både civilt och militärt. LÄS MER