Sökning: "Lundquist"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet Lundquist.

 1. 1. Bestämning och jämförelse av lägsta detektionsintervall för odling och qPCR vid analys av Staphylococcus aureus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Ida Håkansson; Hans Lundquist; [2019]
  Nyckelord :Sensitivity; CFU; viable count; E-swab; MAMSA; Känslighet; CFU; viable count; E-swab; MAMSA;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett ökande problem inom hälso- och sjukvården. På neonatalavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har det förekommit inkonsekventa odlingsresultat vid misstänkt VRI orsakad av Staphylococcus aureus. LÄS MER

 2. 2. Brevet som blev ett upprop - En idéanalys av debatten om tjänstemannauppropet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Broman; Linn Alfredéen; [2019]
  Nyckelord :tjänstemannauppropet; idéanalys; Weber; Lundquist; idealtyper; förvaltningsmodellen; dualism; legitimitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I september 2018 lämnade 261 tjänstemän vid regeringskansliet över ett brev till förvaltningschefen. Brevet blev känt i media som ”tjänstemannauppropet” och uttryckte oro för hur den pågående regeringsbildningen skulle påverka tjänstemännens arbete. LÄS MER

 3. 3. Lokal implementering av statlig miljöpolitik - En fallstudie om två skånska kommuners relation till

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Helsingborg; Höör; implementering; miljö; miljömålssystemet;

  Sammanfattning : Helsingborgs stad är Sveriges miljöbäste kommun enligt tidningen Aktuell hållbarhet. Denna uppsats handlar om Helsingborg stads och Höör kommuns förutsättningar att arbeta med miljöfrågor och hur det statliga miljömålssystemet påverkar kommunernas miljöarbete. LÄS MER

 4. 4. Fyra lärares syn på läsförmågan i relation till matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Lundquist; My Ottosson; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; matematik; mellanstadiet; textuppgifter; mellanstadielärare; kvalitativa intervjuer; sociokulturell lärandeteori;

  Sammanfattning : Trots tidigare forskning som visar att läsförmågan har stor betydelse även inom matematikämnet, så har den fortfarande inte särskilt stor plats i läroplanen för matematik. Syftet med detta examensarbete är att undersöka mellanstadielärares inställning och arbete med läsförståelse i matematik. LÄS MER

 5. 5. Genusstereotyper i barn-och ungdomslitteratur : En litteraturstudie av hur genus och könsdysfori skildras i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cajsa Ekström; Hanna Lundquist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER