Sökning: "Lundquist"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet Lundquist.

 1. 1. Ledning och organisation vid allvarlig händelse : En intervjustudie om svårigheter och implementering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Hartikainen; [2019]
  Nyckelord :ambulans; prehospital sjukvårdsledning; implementering; beredskap; katastrofmedicin;

  Sammanfattning : Uppsatsen söker utveckla vilka svårigheter som kan uppstå vid ledning av en allvarlig händelse och utforskar dessa djupare för att se varför de uppstår. För att göra detta nyttjas en välanvänd implementeringsteori av Lundquist där tillämparen står i fokus. LÄS MER

 2. 2. Managing change in the absence of sense: An interpretive case study on how the non-management of meaning can affect the performance of organisational change initiatives

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jack McMenzie; André Lundquist; [2019]
  Nyckelord :‘Organisational Change’; ‘Sensemaking’; ‘Sensegiving’; ‘Management of Meaning’; ‘Technology’; ‘Enterprise Resource Technology’; ‘ERP’; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to increase the understanding of an organisation’s change process by observing how the non-management of meaning can impact organisational change performance. With an emphasis on technological change, we will draw upon Weick’s theoretical concept of sensemaking to analyse how individuals within such change projects formulate meaning towards events, allowing us to investigate how the non-management of this meaning influences organisational change performance. LÄS MER

 3. 3. Frequency Map Analysis of the MAX IV Storage Rings

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Johan Lundquist; [2019]
  Nyckelord :Accelerator; MAX IV; Tune; Diagnostics; Turn by turn; Frequency map; Chromaticity; Beta function; BPM; Synchrotron; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : As a beam of particles moves through a storage ring each particle will perform transverse oscillations as a result of the focusing magnetic fields it encounters. The amount of transverse oscillations performed in a single revolution of the ring is known as the particle's betatron tune. LÄS MER

 4. 4. Bestämning och jämförelse av lägsta detektionsintervall för odling och qPCR vid analys av Staphylococcus aureus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Ida Håkansson; Hans Lundquist; [2019]
  Nyckelord :Sensitivity; CFU; viable count; E-swab; MAMSA; Känslighet; CFU; viable count; E-swab; MAMSA;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett ökande problem inom hälso- och sjukvården. På neonatalavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har det förekommit inkonsekventa odlingsresultat vid misstänkt VRI orsakad av Staphylococcus aureus. LÄS MER

 5. 5. The new community center of Gnesta

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Emma Lundquist; [2019]
  Nyckelord :Gnesta; New; civic; community; center;

  Sammanfattning : .... LÄS MER