Sökning: "Lunds Tekniska Högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Lunds Tekniska Högskola.

 1. 1. Tillverkningsekonomisk utvärdering av återvinning och återanvändning av blyfri mässing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Dekan Aco; [2018]
  Nyckelord :Dynamic cost model; lead-free brass; Monte Carlo; reusage; Dynamisk kostnadsmodell; blyfri mässing; Monte Carlo; Återanvädning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av ett större projekt (Evochip) som bedrivs på Lunds tekniska högskola, avdelningen för industriell produktion (iProd) och med samarbete med bland annat AB Markaryds metallarmatur och Mistra innovation. I detta arbete har en dynamisk kostnadsmodell tagits fram för att beräkna tillverkningskostnaderna av komponenter tillverkade av återanvända spånor av blyfri mässing från de egna tillverkningsprocesserna hos AB Markaryds metallarmatur (MMA). LÄS MER

 2. 2. Numerical Investigation of Spin-Up of a Fluid-Filled Cylindrical Tank

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Dennis Kröger; [2018]
  Nyckelord :Sloshing; Rotational fluid; tank; European Space Agency; High Reynolds number; Ekman pumping; FINE Open; Numeca; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is an investigation on how well fuel sloshing in a rotating cylindrical tank can be modeled numerically. The investigation is motivated by the need to understand the fuel sloshing in the new Ariane 6 rocket developed by the European Space Agency. LÄS MER

 3. 3. Populärvetenskapliga sammanfattningar i avhandlingar : en studie om mottagaranpassning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Maria Strömberg; [2018]
  Nyckelord :populärvetenskap; sammanfattningar; avhandlingar; målgrupper; mottagaranpassning; LTH; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Lunds Tekniska Högskola har ett krav på att sammanfattningar i doktorsavhandlingar ska vara populärvetenskapliga. Min avsikt är att beskriva kommunikationssituationen kring detta krav samt undersöka om dessa sammanfattningar är mottagaranpassade. LÄS MER

 4. 4. Projekteringsledning med stöd av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Caroline Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :BIM; Building Information Management; Informationshantering; Kravställning; Projektering; Projekteringsledning; VDC; Megaprojekt; Effektivisering; Nytta; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Design management with the support by BIM Author: Caroline Gustafsson, Master of Science in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Lund University Supervisor: Stefan Olander, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Examiner: Radhlinah Aulin, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Purpose: The purpose is to examine/review the benefits of BIM and how they can be achieved in/during the design phase through digitalization in the construction industry. Furthermore, it is investigated how the design management and BIM coordination differ between the selected fall projects. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie av kontrollerad elbilsladdning och dess påverkan på elnätet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Sebastian Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kontrollerad elbilsladdning; effektreducering; fallstudie; Hyllie elområde; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att i ett lokalt elnät undersöka hur laddningen av elbilar påverkar lastmönster i elnätet, både i nuläget och i framtida simulerade situationer. Samt undersöka vilken potential det finns att flytta laddningen över tid i testområdet i Hyllie, Malmö. LÄS MER