Sökning: "Lunds universitet Sara"

Visar resultat 1 - 5 av 1008 uppsatser innehållade orden Lunds universitet Sara.

 1. 1. Får jag vägra alkohol- och drogtester med hänsyn till min personliga integritet? - Arbetsrättsliga problem vid alkohol- och drogtestning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Smilla Engdahl; Sara Kellheim; [2023]
  Nyckelord :alkohol; droger; tester; Europakonventionen; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En individs rätt till personlig integritet är grundlagsskyddad i ”Regeringsformen” (RF) 2:6 och konventionsskyddad i artikel 8 i Europakonventionen. Svensk lag reglerar däremot inte alkohol- och drogtestning. LÄS MER

 2. 2. Påskupploppen våren 2022 En kvalitativ studie om när den polisiära kontrollen brast och upplopp utbröt i samband med Rasmus Paludans manifestationer i Sverige 2022.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sara Elander; [2023]
  Nyckelord :Riots; Protest violence; Demonstrations; Political violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the spring of 2022 Sweden experienced several riots among counter-protesters in connection with a Danish politician's Islamophobic manifestations. A societal debate was sparked around control, police capabilities and the limits of freedom of expression. LÄS MER

 3. 3. Bestämmer jag själv över mitt utseende på jobbet? - En analys av arbetsgivares möjlighet att bestämma över arbetstagares kläder och utseende på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Pernehill; Sara Svensson; [2023]
  Nyckelord :diskriminering; arbetsledningsrätt; klädpolicy; utseendekrav; huvudduk; religiösa symboler; neutralitetspolicy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur stor möjlighet arbetsgivare på Sveriges arbetsplatser har att styra över sina anställdas utseenden i form av att uppställa utseendekrav samt klädkoder. Arbetsledningsrätten är långtgående i Sverige och ger arbetsgivare rätt att leda och fördela arbetet i sin verksamhet som det behagar dem. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever sjuksköterskor förberedelser av barn inför vård och behandling? - Systematisk litteraturöversikt och metasyntes

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Berhane; Fredrik Molander; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; barn; förberedelser; procedurer; upplevelser; metasyntes; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt. Bakgrund: Sjuksköterskor möter barn med varierande bakgrunder, hemsituationer och med funktionsnedsättningar. Sjuksköterskan bör därför ha kunskap om barnets utveckling samt hälsa och ohälsa. Barnkompetens behövs för att möta barnens behov, vilket ger barnet tillit och förtroende för vårdpersonalen. LÄS MER

 5. 5. ”a text… that shares my wonder”: A Survey of Three Contemporary Examples of Creative Criticism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Sara Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :Literary criticism; Creative Criticism; Affect; Rita Felski; Anne Carson; Doireann Ní Ghríofa; Vivian Gornick; The hermeneutics of suspicion; Paranoid Reading; Eve Kosofsky Sedgwick; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In the last few decades, dissatisfaction with the prevailing critical paradigm ¬– what Eve Kosofsky Sedgwick as early as 1997 dubbed “paranoid” or “suspicious” reading – has grown significantly. This thesis is a survey of three recent works, The Albertine Workout (2014), Unfinished Business: Notes of A Chronic Re-Reader (2020), and A Ghost in the Throat (2020), that emerge from this discontent. LÄS MER