Sökning: "Lundstedt"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Lundstedt.

 1. 1. Framgångsfaktorer i undervisningen En fenomenografisk studie av vad som bidrar till kunskapsutveckling och välmående, enligt elever med NPF

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Agrell; Magdalena Lundstedt Nordén; [2023-02-16]
  Nyckelord :fenomenografi; NPF; framgångsfaktorer; kunskapsutveckling; välmående; inkludering;

  Sammanfattning : Skolans uppdrag är att erbjuda en likvärdig utbildning och uppväga skillnader i elevers förutsättningar med hjälp av tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) uppvisar sämre mående och måluppfyllelse än övriga elever. LÄS MER

 2. 2. Att verka för våldsutövare : En kvalitativ studie om socialarbetares behandlingsarbete med män som utövar fysiskt våld mot kvinnor i nära relation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Olivia Lundstedt; Alva Bodström; [2023]
  Nyckelord :Social work; intimate partner violence; domestic violence; perpetrators of violence; treatment; Socialt arbete; våld i nära relation; förövare; behandling; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser att identifiera utvecklingsbehov, utifrån socialarbetares erfarenheter av behandlingsarbetet med män som utövar fysiskt våld mot kvinnor i nära relationer. Fokus riktar sig mot socialarbetarnas utmaningar med förändringsarbetet. LÄS MER

 3. 3. The renegotiation of Swedengate : A temporal and discursive examination of a viral phenomenon

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felicia Lundstedt; [2023]
  Nyckelord :viral phenomenon; social media; discourse; articulation; floating signifier; antagonism; hashtag publics; nation branding;

  Sammanfattning : This study examines the discursive development of the viral online phenomenon known by the hashtag #swedengate. Having originally revolved around Swedish dinner customs, the discussion and the meaning of ‘Swedengate’ soon came to encompass more serious themes, including various forms of criticism directed at Sweden. LÄS MER

 4. 4. Kuwait, Irak och Syrien. Vad har lett till en så konfliktdrabbad region?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Lundstedt; Robert Lysholdt Randal; [2023]
  Nyckelord :konflikt; strukturell neorealism; neoliberal institutionalism; orsaker; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetet ämnar att förklara och förstå skillnader och likheter i orsakerna till konflikter i regionen Syrien, Irak och Kuwait under de senaste tre decennierna. Genom återkommande faktorer vid alla faktorer generaliseras sedan dessa orsaksförklaringar mer generellt för att kunna appliceras på andra regioner runt om i världen. LÄS MER

 5. 5. Neutraliteten i 3:12 reglerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Samuel Gebrezghiabier; Rasmus Lundstedt; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 1990 the biggest tax reform took place in Sweden, and we went from a uniform tax system and converted to a dual model for taxation. This meant that different incomes are going to get treated differently depending on what type of category the income is attributed to. LÄS MER