Sökning: "Lungcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Lungcancer.

 1. 1. En jämförelse mellan två sjukdomsgrupper med PET/CT som undersökningsmetod : Beräkning av den totala effektiva dosen från PET- och CT-undersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Hassan Abbas; Melisa Huzeirovic; [2019]
  Nyckelord :cancer; radiation; stochastic effects; cancer; strålning; stokastiska skador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer och malignt melanom är exempel på två sjukdomar som undersöks med dual-modaliteten positron emission tomography/computed tomography (PET/CT). Vid undersökning med PET/CT erhåller patienten både en stråldos från Flourine-18 (18F) märkt med 2-[18F] fluoro-2-deoxy-D-glucose (18FDG) och från CT-modaliteten. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelse av stigmatisering vid lungcancer – en litteraturstudie : People’s experience of stigma in lung cancer – a literature study

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emma Hortlund; Caroline Vesterberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och ca 90 procent av all lungcancer orsakas av tobaksrökning. Förutom besvärande symtom och dålig prognos får de som drabbas även utstå stigmatisering från omgivningen till följd av det starka sambandet mellan rökning och lungcancer. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor med bröstcancer och deras erfarenheter av omvårdnad efter genomförd mastektomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Victoria Björnemalm; Elin Grip; [2019]
  Nyckelord :Breast Cancer; Experiences; Mastectomy; Nursing; Women; Bröstcancer; Erfarenheter; Kvinnor; Mastektomi; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bröstcancer är efter lungcancer den vanligaste dödsorsaken hos medelålders kvinnor i Sverige. Behandling av bröstcancer består vanligtvis av operation, där det cancerdrabbade bröstet tas bort, mastektomi. LÄS MER

 4. 4. Arsenic and other heavy metals in hydropower plants : An assessment of occupational risk hazards at Fortum’s underground hydropower plants in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Angeliki Filippou; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arsenic (As) is a metalloid that occurs naturally in the Earth’s crust, in bedrock and soil. The concentrations that Arsenic can be found are normally between 1-3 ppm. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning for Air Flow Characterization : An application of Theory-Guided Data Science for Air Fow characterization in an Industrial Foundry

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Robin Lundström; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; ML; Echo State Map; ESM; Echo State Network; ESN; Gaussian Process; GP; Computational Fluid Dynamics; CFD; Theory-Guided Data Science; TGDS; Physics-Guided Data Science; Data science; Cross-discipline; Hybrid model; MatLab; Maskininlärning; ML; Echo State Map; ESM; Echo State Network; ESN; Gaussiska Processer; GP; Beräkningsströmningsdynamik; CFD; MatLab;

  Sammanfattning : In industrial environments, operators are exposed to polluted air which after constant exposure can cause irreversible lethal diseases such as lung cancer. The current air monitoring techniques are carried out sparely in either a single day annually or at few measurement positions for a few days. LÄS MER