Sökning: "Lunneblad"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Lunneblad.

 1. 1. Militärt agerande under arabiska våren. En litteraturstudie av Egypten, Syrien och Tunisien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilmer Lunneblad; [2021-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During late 2010 and early 2011 many countries in the Middle East and North Africa were subjected to massive popular uprisings against the regimes. The protests that started in Tunisia soon spread over the entire region. Despite developing in a similar way the protests have had different results. LÄS MER

 2. 2. The Effect of Market Power on Housing Prices

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Eldar Arasli; Vilmer Lunneblad; [2020-09-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Effect of Market Power on Housing Prices Abstract: In this paper we wish to examine whether market power of housing suppliers is predictive of the price of housing in the municipality of Stockholm. This is, in part, done by developing a measure of market power - market concentration - and regressing measures of price on it. LÄS MER

 3. 3. Sju förskollärares uppfattning om kulturellt arbete i förskolan : Att arbeta med läroplansmålet ”att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer” som utgångspunkt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linnea Olsson; Madelene Tano; [2020]
  Nyckelord :Förskola; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; traditioner;

  Sammanfattning : I Sverige är 7% av alla barn utlandsfödda, alternativt har föräldrar som är födda utomlands. Med bakgrund av detta har denna studie genomförts, som handlar om hur förskollärare anser sig arbeta utifrån läroplansmålet “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer [. LÄS MER

 4. 4. Fritidslärarens arbete med hantering av kränkande behandlingar på fritidshemmet och i klassrummet  : En kvalitativ studie av fritidslärarens erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Berivan Tutak; Vilma Svensson; [2020]
  Nyckelord :Offensive treatment; unwanted behaviors; relationships; harassment; constructivist; values; Kränkande behandling; oönskade beteenden; relationer; trakasserier; socialkonstruktivism; värdegrund;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av sex fritidslärares arbete med hantering av kränkande behandlingar i fritidshemmet och klassrummet. Syftet med studien är att belysa hur fritidslärare resonerar kring oönskade beteenden i fritidshemmet och i klassrummet ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga barns villkor - Pedagogers förhållningssätt till modersmål

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Saowarot Donlakhornkwa; Viktoria Singh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: LÖXA1GNivå: GrundnivåTermin/år: HT/2018 Handledare: Osa LundbergExaminator: Johannes Lunneblad Kod: HT18-2920-059-LÖXA1GNyckelord: Flerspråkighet, transspråkande, förskola, högläsning, flerspråkig undervisningAbstractAndelen flerspråkiga barn i förskolan ökar. Detta ställer krav på förskollärares förhållningssätt till modersmål, barns språkliga olikheter och olika erfarenheter. LÄS MER