Sökning: "Luul Abyan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Luul Abyan.

  1. 1. Unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ-1

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Luul Abyan; Ellinor Gustavsson; [2016]
    Nyckelord :Blog; Content analysis; Self-care; Togetherness; Alienation; Blogg; Innehållsanalys; Egenvård; Gemenskap; Utanförskap;

    Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Diabetes typ-1 är en autoimmun sjukdom och en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige. Diabetes typ-1 kan utvecklas i alla åldrar men bryter vanligen ut under barn- och ungdomsåren. Att leva med sjukdomen innebär även att individen ansvarar för sin egenvård. LÄS MER