Sökning: "Lydia Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lydia Andersson.

 1. 1. Feminism och regeringen Löfven: En idéanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Andersson; [2018]
  Nyckelord :feminism; utrikespolitik; idealtyper; liberalfeminism; radikalfeminism; socialistisk feminism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since 2014 the Swedish government has had a feminist foreign policy. This thesis aims to examine which kind of feminism the policy is built upon. To investigate this a content analysis with a focus on ideas was used. Three different ideal types of feminism were set up from liberal, radical and socialist feminism. LÄS MER

 2. 2. Activism online : A qualitative study of the social media strategies at UNA Sweden

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lydia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media has in a short period of time become an increasingly big part of peoples’ everyday life. For organisations and companies, it is practically essential today to be active online to be able to survive. LÄS MER

 3. 3. Socionomlärare och etiken: En studie av relationen mellan socionomutbildningens lärare och deras etik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Andersson; Vivien Galinon; [2017]
  Nyckelord :etiktyper; förvaltningsetik; tjänstemän; socionomer; lärare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alla anställda inom förvaltningen har tre olika etiktyper att förhålla sig till: egenetik, professionsetik och förvaltningsetik. Denna uppsats undersöker hur personer som innehar två yrkesroller och därmed två olika professionsetikvarianter förhåller sig till dessa olika etiktyper och varianter. LÄS MER