Sökning: "Lydia Johansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lydia Johansson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av följsamhet till basala hygienrutiner Titel (engelsk) - En intervjustudie på en ortopedavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lydia Johansson; Ida Josefsson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenhet; följsamhet; basala hygienrutiner; vårdrelaterade infektioner; patientsäkerhet; infektionsprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) innebär ett stort lidande för patienten och enkostnad för samhället. För att minska antalet VRI och arbeta preventivt mot smittspridninginom hälso- och sjukvården är det av stor vikt att basala hygienrutiner (BHR) följs. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lydia Aregawi; Wenhong Johansson; [2017]
  Nyckelord :type 2 diabetes; patient; experience; self-care; nurse; diabetes typ 2; patient; upplevelse; egenvård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kan drabba människor i alla åldrar. Sjukdomen orsakar lidande och kan även påverka patienters livskvalitet. Förmåga till egenvård har en avgörande betydelse för att undvika komplikationer i samband med diabetes typ 2. LÄS MER

 3. 3. Lärplattan: Ett pedagogiskt verktyg? : En undersökning om förskollärares föreställningar om lärplattan i verksamheten.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Lydia Johansson; Ida Johansson; [2017]
  Nyckelord :preschool; tablet; applikationer; förskola; förskollärare; IKT; lärplatta; pedagogiskt verktyg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER