Sökning: "Lydia Lundberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lydia Lundberg.

 1. 1. En litteraturöversikt över patienters upplevelser av patientdagbok.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Lydia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :critical care; diary; patient attitudes; intensivvård; dagbok; patientuppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som skrivs ut från intensivvårdsavdelningar står inför en stor psykisk påfrestning, där fragmenterade minnen, minnesluckor och mardrömmar gör det svårt att urskilja vad som verkligen hänt och inte. Dagböcker är en billig intervention och har visat på potentiellt terapeutiska fördelar, för en population som annars löper signifikant risk för psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av familjecentrerad vård hos föräldrar till barn med cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Kivijärvi; Lydia Lundberg; [2018]
  Nyckelord :family-centered care; childhood cancer; experience; quality of life; parents; familjecentrerad vård; barncancer; upplevelse; livskvalitet; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdnadshavare till barn med cancer står inför stora påfrestningar och förmågan att hantera dessa är till stor del beroende av vårdpersonalens arbets- och förhållningssätt. Familjecentrerad omvårdnad är ett tillvägagångssätt där både patienten och familjen står i centrum. LÄS MER