Sökning: "Lyftverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Lyftverktyg.

 1. 1. Modularisering av lyftsax

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Oliver Griip Söderström; [2020]
  Nyckelord :Lyftsax; Modularisering; lyftredskap; konstruktion; produktutveckling; lyftverktyg; Oliver Griip Söderström;

  Sammanfattning : Modularisering av en produktfamilj av lyftsaxar genomförs på begäran av uppdragsgivare Falcken Forshaga som ett examinerande moment inom högskoleingenjörsprogrammet Maskinteknik på Karlstads universitet. Greppmoduler sammanfogas med en standardiserad ramkonstruktion med hjälp av en fästande detalj där en serie skruvförband ingår. LÄS MER

 2. 2. Provrigg för kontroll vid CE-märkning av lyftverktyg : Produktutveckling av provrigg för CE-märkning av lyftverktyg

  M1-uppsats,

  Författare :Carl Åberg; [2019]
  Nyckelord :Provrigg; Lyftverktyg; CE-märkning; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This report treats a bachelor thesis in mechanical engineering at Karlstads university and comprises 22.5 hp. This thesis revolves around the product development process and each phase in the project is based on theories and methods that have been central to the educational program. LÄS MER

 3. 3. Lyftverktyg för att balansera vikt : Lyftverktyg till Falcken Forshaga

  M1-uppsats,

  Författare :Gustav Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Falcken Forshaga Lyftverktyg produktutveckling examensarbete Gustav Emanuelsson Karlstad Universitet;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete vid Karlstads Universitet för högskoleingenjör inom maskinteknik. Projektet har genomförts på Falcken Forshaga utanför Karlstad. Falcken Forshaga är ett nystartat företag som konstruerar och tillverkar lyftverktyg till betongindustrin. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av lyftverktyg : Lyftverktyg till L-stöd för enklare hantering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emil Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The company Falcken Forshaga are manufacturing lifting tools for the steel, paper and concrete industry. The company wants a lifting tool for L-supports which they want to be able to sell to the concrete industry. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av överbelastningslarm till lyftverktyg : Ett produktutvecklingsarbete hos Volvo Construction Equipment i Arvika

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Anton Brunzell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är utförd i samband med kursen Examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik som är en avslutande kurs för Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik på Karlstads Universitet. Uppdragsgivare för arbetet är Volvo Construction Equipment i Arvika, och det huvudsakliga målet för arbetet var att skapa en produkt som motverkar plastiska deformationer av lyftverktyg i produktionslinan vilka på ett eller annat sätt utsätts för överbelastning. LÄS MER