Sökning: "Lyocell"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Lyocell.

 1. 1. En studie om regenererade cellulosafibrer som ett alternativ till bomull i trikåmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Norberg Blixt; Maya Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Cotton; Lyocell; Modal; Tencel; Cellulose; Regenerated fibers; Environmental impact; Fibre properties; Bomull; Lyocell; Modal; Tencel; Cellulosa; Regenatfibrer; Miljöpåverkan; Fiberegenskaper;

  Sammanfattning : Bomullsfibern har många fördelaktiga egenskaper som gör den allmänt omtyckt bland både konsumenter och producenter. Den vanligaste framställningen av fibern är konventionellt odlad bomull, men dessvärre har denna typ av framställningsprocess en negativ inverkan på miljön i form av hög kemikalieförbrukning och hög vattenanvändning. LÄS MER

 2. 2. Hållbara material : fossilbaserade material byts mot hållbar (biobaserad) textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ulrika Blom; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar utveckling; hållbara material; lyocell; PLA; polylactic acid;

  Sammanfattning : Textil- och klädtillverkning är en tungt miljöbelastande bransch. För att ändra på det och få textilindustrin i en riktning mot en hållbar utveckling behöver CO2-utsläpp avsevärt minskas, vattenförbrukningen drastiskt sjunka och risken för spridning av mikroplaster i naturen minimeras. LÄS MER

 3. 3. Dissolution and fibre spinning of cellulose from an ionic liquid

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Erika Andersson; [2018]
  Nyckelord :Cellulose; scattering; ionic liquid; dissolution; regenerated cellulose fibre; structure-property relationship; materials chemistry; materialkemi; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Regenerated cellulose fibres can become a sustainable alternative to cotton and polyester in textile applications. One method of producing such is dissolution of cellulose in an ionic liquid (IL) and regeneration through air-gap spinning. LÄS MER

 4. 4. Småskalig eller industriell tvätt och hantering av sängkläder inom hotellbranschen : En jämförelse i miljöbelastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erica Johansson; Anne Dennisson; [2018]
  Nyckelord :Industrial laundry; small-scale laundry; textile services; cotton; polycotton; Industritvätt; småskalig tvätt; textilservice; bomull; polycotton;

  Sammanfattning : Hotellbranschen är en konstant växande verksamhet och med fler sängar att bädda tillkommer fler lakan att tvätta. Idag kan hotell välja att använda sig utav externa tvätterier som hämtar upp, tvättar och levererar rena sängkläder men kan även välja att själv tvätta sängkläderna lokalt på hotellet. LÄS MER

 5. 5. Vägen mot en hållbar klädindustri : En jämförelsestudie av bomull och lyocell som framtidens hållbara textilie

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Beatrice Boström; Maja Wassén Fagerberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är skriven för ett kandidatexamensarbete på Kungliga Tekniska högskolan inomprogrammet industriell ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling.Bakgrunden till studien som presenteras i denna rapport är det intresse som väckts förcellulosabaserade basfiber för textiltillverkning. LÄS MER