Sökning: "Lyren"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Lyren.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av föräldrars delaktighet i vården av deras barn i åldrarna 0-10 år på barnavdelningar : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Ericsson; Beatrice Lyrén; [2013]
  Nyckelord :Sjuksköterskors erfarenheter; Föräldrars delaktighet; Omvårdnad; Trygghet; Kommunikation;

  Sammanfattning : BakgrundDelaktighet betyder aktiv medverkan, vilket innebär att ha ett medansvar samt att ha ett medinflytande. Delaktighet i ett omvårdnadssammanhang har betydelsen att patienten tar del i beslut i sin vård och behandling. LÄS MER

 2. 2. Sustainability in Business Networks : From a Ledadership Perspective

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Jonatan Lyrén; Lisa Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Business networks; long term sustainability; spontaneous relations; project leaders attitude; network size; LEADER-projects;

  Sammanfattning : Business networks exist in many different situations the question of interest is; what makes these networks sustainable over a long period of time? This is a multiple case study with four network projects from the Swedish rural area of Storsjöbygden in Jämtland. The Swedish rural areas consist of a strong majority of micro companies and small companies. LÄS MER