Sökning: "Lyrik"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet Lyrik.

 1. 1. (O)begriplighetens mantel. En studie i Gösta Oswalds den andaktsfulle visslaren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Robert Johansson-Mars; [2019-06-25]
  Nyckelord :Gösta Oswald; den andaktsfulle visslaren; lyrik; fyrtiotalism; obegriplighet; Michael Riffaterre; referentialitet;

  Sammanfattning : This essay examines the (in)comprehensiveness of Gösta Oswald's modernist poetry collection den andaktsfulle visslaren (1946). By applying a heuristic as well as a hermeneutic way of reading, as described by Michael Riffaterre, the aim is to take into account both the mimetic and metaphoric dimensions of the opus. LÄS MER

 2. 2. Elevers syn på poesi i undervisningen : En kvalitativ studie utifrån elevers attityder och förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fannie Petersson; Lisa Roth; Jenny Alvarez; [2019]
  Nyckelord :Poesi; lyrik; attityder; förmågor; sociokulturellt perspektiv; dikter; utveckling; elever.;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka elevers attityder och kunskapsutveckling i arbete med poesi, med utgångspunkt i arbete med ett av oss utformat lektionsupplägg. Studien utgår från forskning kopplat till poesi och ett lektionstillfälle med elevperspektiv i fokus. LÄS MER

 3. 3. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 4. 4. Att skriva om sig själv när man låtsas vara någon annan : En studie av hur performativ biografism används inom populärmusik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Ålund Thorgren; [2019]
  Nyckelord :musik lyrik populärkultur artist biografism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förgänglighetstematiken i Kristina Lugns lyrik respektive dramatik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pontus Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Kristina Lugn; förgänglighet; genre; genericitet; lyrik; dramatik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förgänglighetstematiken tar sig uttryck i Kristina Lugns lyrik respektive dramatik. Jag analyserar en diktsamling och ett drama: Hej då, ha det så bra!från 2003, respektive Nattorienterarnafrån 1998. LÄS MER