Sökning: "Lyrikskrivande"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Lyrikskrivande.

 1. 1. Hur kan lyrik berika svenskämnet på gymnasiet? : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Malin Kähäri; [2017]
  Nyckelord :Lyrics; Lyric based didactics; Lyrical methods; Experience based education; Reading aloud; The writing of lyrics; Reader oriented education; Lyrik; Lyrikdidaktik; Lyrikmetoder; Erfarenhetspedagogik; Högläsning; Lyrikskrivande; Läsarorienterad undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie utreder hur lyrik som genre kan berika svenskundervisningens didaktik på gymnasiet, vilka didaktiska metoder som kan tillämpas på lyrikundervisningen, samt vad som kan vara ett representativt urval lyrik för ungdomar. Undersökningen består av en kvalitativ litteraturstudie som utvärderades genom en diskursanalys, samt tolkningen av ett lyriskt urval. LÄS MER

 2. 2. Datorassistans vid lyrikskrivande

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :FREDRIK BYSTAM; JONAS SKÖLD; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datorer och kultur är två saker som inte beblandas i särskilt stor utsträckning. Det blir dock mer och mer vanligt att musik skapas digitalt med hjälp av en dator. Olika typer av lyrik är dock någonting som fortfarande görs för hand och “från hjärtat”. LÄS MER