Sökning: "Lyxkonsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Lyxkonsumtion.

 1. 1. iDeal på Instagram : En kvalitativ innehållsanalys av iDeal of Swedens kommunikation med sina följare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Andersson; Hanna Hellström; [2018]
  Nyckelord :Ideal; statussymboler; lyxkonsumtion; semiotik; iDeal of Sweden;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att se hur iDeal of Sweden kommunicerar med sin målgrupp genom de bilder och texter de publicerar på sitt Instagramkonto. Vi såg ett problem med att företag konstruerar en viss bild av verkligheten som kan komma att påverka unga tjejer. LÄS MER

 2. 2. Hur ser lyx ut? : En kvalitativ studie om vad det är i webbdesignen som gör att konsumenten upplever ett varumärke som lyxigt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Fanny Karlsson; Erika Ynghagen; [2016]
  Nyckelord :luxury consumer behavior; Webbdesign; lyxkonsumtion; lyx; e-handel; grafik;

  Sammanfattning : Course/level: Bachelor thesis, Enterprising & Business Development, C-level, 2EB01E Spring semester 2016 Authors: Erika Ynghagen, Fanny Karlsson Advisor: Åsa Devine Examinator: Frederic Bill Title: What does luxury look like? – A qualitative study about what it is in the web design that makes the consumer experience a brand as luxurious Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of what it is in the web design that makes the consumer experience a brand as luxurious. Methodology: This study has a qualitative approach and to gather the data we put together three focus groups. LÄS MER

 3. 3. Lyxkonsumtion: En möjlig lösning på aktiemarknadens riskpremiemysterium

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jackline Varli; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vi är vad vi äter : En studie om marknadsföring av exklusiva matprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sandra Hellman; Katja Perkiö; [2014]
  Nyckelord :Consumer behavior; luxury; luxury consumption; exclusive food products; Konsumentbeteende; konsument; lyx; lyxkonsumtion; exklusiva matprodukter;

  Sammanfattning : Syfte: Meningen med studien är att bidra med en större förståelse och förhoppningsvis nya insikter om konsumtionen av lyxprodukter inom matbranschen genom att integrera redan existerande teori med empiriskt material. Syftet är att ur ett företagsperspektiv beskriva hur en förståelse för konsumententbeteende kring exklusiva matprodukter kan användas i marknadsföringen av dessa produkter. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesutvidgning - En studie om konsumenters attityder mot ökad tillgänglighet hos lyxvarumärken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Johanna Pihlgren; [2014]
  Nyckelord :Brand extension; luxury brands; luxury consumption; Varumärkesutvidgning; lyxvarumärken; lyxkonsumtion;

  Sammanfattning : När ett företag väljer att utvidga sitt varumärke kan det av olika anledningar antingen gynna eller missgynna varumärkets värde. Risken att strategin påverkar varumärket negativt är större hos varumärken och det är svårt att implementera strategin rätt för att det inte ska skada imagen. LÄS MER