Sökning: "Mäklarbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Mäklarbranschen.

 1. 1. Global Playground : En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Droga; Sara Hamrin; Alma Olsdotter; [2021]
  Nyckelord :Born Global; Internationalisering; Nätverk; Sociala medier; Mäklarbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum   2021-01-21 Nivå   Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare Anna Droga  Sara Hamrin  Alma Olsdotter   940725   970430   960817 Handledare Kerstin Nilsson Nyckelord Born Global, Internationalisering, Nätverk, Sociala medier, Mäklarbranschen Titel  Global Playground  En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier.  Forsknings    Hur använder Born Globals nätverk som en resurs under etableringsåren? frågor                 Hur använder Born Globals digitala redskap i form av sociala medier för att  skapa sociala medier band under etableringsåren? Syfte  Studien syftar till att öka förståelsen för hur Born Globals använder sig av  sociala medier och nätverk under etableringsåren. LÄS MER

 2. 2. Att etablera sig inom mäklarbranschen : En kvalitativ studie om hur nya mäklarfirmor arbetar för att differentiera sig från konkurrenter inom mäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Jan Ocean Hsia; [2020]
  Nyckelord :brokerage firms; brokers; competition; service companies; market establishment; mäklarfirmor; mäklare; konkurrens; tjänsteföretag; marknadsetablering;

  Sammanfattning : Inledning: I relation till det snabbföränderliga samhället som präglas av fortsatt digitalisering fortsätter strömmarna av nya och hårda konsumentkrav som påverkar den renodlade och traditionella mäklarfirmans verksamhet. Idag ställs således en stor press på mäklarfirmor att kunna särskilja sig från konkurrenter med syfte att kunna anta en stark position på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga ledare i fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Linnéa Lindberg; Gabriella Anderek; [2020]
  Nyckelord :Ledarpositioner; Könsfördelning; Genus; Homosocialitet; Förändringsarbete;

  Sammanfattning : Detta är en studie som behandlar hur kvinnor i ledande positioner upplever situationen utifrån den mansdominans som generellt råder i mäklarbranschen. Det är i de flesta företag fallet på såväl medarbetarnivå som på ledarpositioner. LÄS MER

 4. 4. Återkallade registreringar - toppen av ett isberg? : En studie om faktorer som kan påverka riskbenägenhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Björklin; Fredrik Cuison Stigen; [2020]
  Nyckelord :Risk propensity; risk factors; risk preference; revoked registrations; real estate broker; Riskbenägenhet; riskfaktorer; återkallad registrering; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att behandla de faktorer som har stor påverkan på fastighetsmäklarens riskbenägenhet gentemot fastighetsmäklarlagen. Eftersom det finns många faktorer som kan påverka en individs riskbenägenhet så har arbetet begränsats till att omfatta: - Lönesättning. - Företagskultur. LÄS MER

 5. 5. Mäklarpappan - En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar manliga mäklare i valet att ta ut pappaledighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rut Lindqvist; Marcus Privén; [2020]
  Nyckelord :Pappaledighet; Faktorer; Organisationskultur; Fastighetsmäklare; Mäklarbransch; Real estate brokerage industry; Paternity leave; Factors; Organizational culture; Real estate agent;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka vilka faktorer fastighetsmäklare anser påverka valet att ta ut pappaledighet och vilken roll organisationskulturen har i detta. Målet med studien är att svara på följande frågor:●Vilka faktorer anger pappor i fastighetsmäklarbranschen som avgörande för valet att ta ut pappaledighet?●Vilken roll spelar organisationskulturen?Studiens resultat har baserats på sex kvalitativa, semistrukturerade, intervjuer med fastighetsmäklare som antingen ska, är eller har varit pappalediga. LÄS MER