Sökning: "Mäklarföretagets ansvar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mäklarföretagets ansvar.

  1. 1. Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Mickaela Fredriksson; Julia Nyman; [2019]
    Nyckelord :Fastighetsmäklarens personliga ansvar; Mäklarföretag; Mäklarföretagets ansvar; Mallar;

    Sammanfattning : Fastigheter motsvarar enorma värden och osäkerheten kring denna viktiga affär leder till att fastighetsmäklaren har en viktig betydelse i processen. En fastighetsmäklare anlitas för ett personligt uppdrag av kunden. Fastighetsmäklaren är personligt ansvarig för att uppdraget utförs på ett korrekt och professionellt sätt. LÄS MER