Sökning: "Män i litteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Män i litteraturen.

 1. 1. Verbprocesser, en del i att vidmakthålla manliga och kvinnliga stereotyper i litteraturen? : Processtypsanalys av fyra manliga och fyra kvinnliga romankaraktärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Olivia Nielsen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ämnet kvinnligt och manligt språk som används i skönlitteratur. Tidigare forskning har konstaterat att kvinnor och män talar olika och skriver på olika sätt. Det som tidigare forskning inte kommit fram till är hur manliga och kvinnliga romankaraktärer gestaltas utifrån en analys av verbprocesser. LÄS MER

 2. 2. Feministisk stadsplanering, mer än bara jämställdhet : En kvalitativ studie om praktiserandet av diskursen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elvira Brandt; [2019]
  Nyckelord :Feminism; feministisk stadsplanering; genus; intersektionalitet; kvinnor; kön; strukturella skillnader;

  Sammanfattning : Kvinnan har genom alla tider, till följd av de strukturella ojämlikheterna i samhället, mer eller mindre negligerats i stadsplaneringen. Både planeringsteorin och planeringspraktiken har historiskt karaktäriserats av maskulinitet och utgått från mannen som norm. LÄS MER

 3. 3. Hur effektiv och säker den nya PDE5-hämmaren avanafil vid behandling av erektil dysfunktion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ksenia Kotikova; [2019]
  Nyckelord :Avanafil; erektil dysfunktion; fosfodiesterashämmare;

  Sammanfattning : Frekomsten av erektil dysfunktion (ED) kar stndigt och orsakar snkt livskvalit hos mnga mn. ED r ldersrelaterad, men kan intrffa p grund av andra orsaker: neurogen skada, hormonell insufficiens, krlrelaterade sjukdomar och kan ven ha en psykogen grundorsak. LÄS MER

 4. 4. Internet Gaming Disorder och Psykisk ohälsa - Spelande, depression och coping - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Martin Gustavsson; [2018-06-20]
  Nyckelord :Internet Gaming Disorder; IGD; depression; emotionell reglering; coping; Internet Gaming Disorder; IGD; depression; emotional regulation; coping;

  Sammanfattning : Background: Internet Gaming Disorder is a dependency pattern that has recently been noted worldwide. The American Psychiatric Association has already embraced Internet gaming disorder as a problem and WHO has decided in 2018 to provisionally include it in ICD-11. LÄS MER

 5. 5. Apokalyptiska förställningar i Islamiska staten Al-Malhama Al-Kubra : En religionsvetenskaplig uppsats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Nikolinn Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna forskningsuppsats riktas fokus på de apokalyptiska föreställningarna som finns i islam och i den Islamiska staten (IS).Apokalyps handlar om vad som händer innan jordens undergång och idéerna om apokalyps finns inom de flesta religionerna, men de skiljer sig dock ifrån varandra. LÄS MER