Sökning: "Människa- datorinteraktion MDI"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Människa- datorinteraktion MDI.

 1. 1. I gränslandet : En undersökning om hur System Usability Scale förhåller sig till användbarhet och användarupplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Näva Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att reda ut hur de olika MDI-begreppen användbarhet och användarupplevelse relaterar till varandra, samt hur detta relaterar till datainsamlingsmetoden System Usability Scale, eller SUS. SUS mäter användarens uppfattning av en produkts användbarhet, vilket innebär att den har kopplingar till både användbarhet och användarupplevelse och därmed skulle kunna placeras i ”gränslandet” mellan dessa. LÄS MER

 2. 2. Usability guided development of a participant database system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Joakim Falk; [2018]
  Nyckelord :Usability; Database; Database system; Development; User test; Web application; Web development; Usability guidelines; Human-Computer Interaction; HCI; Graphical User Interface; GUI; User Friendly Interface; User-Centered System Design; UCSD; Användbarhet; Databas; Databassystem; Utveckling; Användartest; Webbapplikation; Webbutveckling; Användbarhetsriktlinjer; Människa-Datorinteraktion; MDI; Grafiskt Användargränssnitt; Användarvänligt Gränssnitt; Användarcentrerad Systemdesign; ACSD;

  Sammanfattning : This project consisted of the development of a web based participant database system to replace a spreadsheet based one for the project “Vi Ses! Språkvänner i Linköping” and the evaluation of it. The design and implementation was done iteratively using a collection of usability guidelines as well as the results of a set of user tests. LÄS MER

 3. 3. Användarupplevelsen av en mobilapplikation - En utvärdering av företaget Amazing Leaders' prototyp

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Zakipour Mahmoudi; Leila Englund; [2018]
  Nyckelord :Usability; User Experience; prototype; user-centered design; Användbarhet; användarupplevelse; människa-datorinteraktion; prototyp; användarcentrerad design;

  Sammanfattning : During the past decade the useage of smart mobile telephones have increasedtremendously. As a result, alot of research has been undertaken in the eld of HCI(Human-Computer Interaction). From HCI, the study of the interaction betweenusers and computers, the scientic eld of User Experience (UX) has emerged. LÄS MER

 4. 4. Digital teknik som preventivmedel : En studie av kvinnornas upplevelse av Natural Cycles

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sara Oldner; Vendela Wijk; [2017]
  Nyckelord :Contraception; digital technology; digital health; Natural Cycles; experience; trust; Preventivmedel; digital teknik; digital hälsa; Natural Cycles; upplevelse; tillit;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate women’s experience of digital technology as a contraceptive. Research on the female body has not always been a natural part of human– computer interaction (HCI) research but is beginning to be seen through various aids in menstruation, pregnancy and likewise (Balaam, 2017). LÄS MER

 5. 5. Intuitivity in HCI : A critical discourse analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Alex Wennberg; [2017]
  Nyckelord :Intuitivity; Critical Discourse Analysis; Humanistic HCI; Contemporary History of HCI; Able-bodiedness;

  Sammanfattning : This article presents a study that has explored the concept of intuitivity in HCI research. A literature study was carried out on 76 articles published at the CHI conference between years 2004 and 2017, all discussing or claiming to design for intuitivity in some capacity. LÄS MER