Sökning: "Människa-datorinteraktion"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet Människa-datorinteraktion.

 1. 1. Exploring Mothers’ Perspectives on Social Assistive Robots in Postpartum Depression Healthcare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tobiaz Paulsson; [2022]
  Nyckelord :Social Assistive Robots; Postpartum Depression; Maternity Healthcare; Qualitative Research; Thematic Analysis; Human-Robot Interaction;

  Sammanfattning : Postpartum Depression (PPD) affects 8-15 percent of new mothers in Sweden every year. The majority of PPD cases go undetected, and only a few percent receive adequate care. New ways to detect and diagnose PPD are required. In my previous work, PPD experts expressed willingness to integrate social assistive robots (SARs) into their medical team. LÄS MER

 2. 2. Shaping conversations : Investigating how conversational agents are designed and developed

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Annetta Sillard; [2022]
  Nyckelord :Conversational Agent; Voice interface; Chatbot; Interview study; Design methods; Design tools;

  Sammanfattning : Conversational agents are becoming increasingly common in our day to day lives. We can speak to our phones, our cars and our smart home devices. Despite these advances, the current conversational agents are still far from perfect. LÄS MER

 3. 3. Genus & gränssnitt : En kvalitativ studie om hur stereotypiskt könskodad design påverkar användares upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Määttä; [2022]
  Nyckelord :User Interface; Visual Design; User Experience; Stereotypes; Gendered-Coded Design; Gender.; Stereotyper; könskodning; genus; upplevelse; interaktionsdesign.;

  Sammanfattning : Genus definierar människors sociala kön och genomsyrar samhället genom de föreställningar, idéer och handlingar som förknippas med män respektive kvinnor. Uppfattningar av genus skapas och upprätthålls av genussystem som är konstruerat för att producera stereotyper. LÄS MER

 4. 4. The Sound Forest : Smartphoneenabled Modulation of Music Through Bodily Movements

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rishabh Kumar; [2022]
  Nyckelord :Human-Computer Interaction; Digital Musical Instrument; Sonic Interaction Experience; Cross-modal experiences; Smartphone-enabled music creation;

  Sammanfattning : There is a growing interest in designing for whole body interactions in the field of Human–Computer Interaction, where numerous researchers are using this knowledge for creating new age digital musical instruments, with the secondary focus on creating inclusive music creation mediums for all. The aim was to create a new interaction medium for Sound Forest, a digital musical instrument at Stockholm Museum of Performing Arts. LÄS MER

 5. 5. Upplev mera, spelifiera! Eller? : En experimentdriven dagboksstudie om hur spelifiering påverkar användarupplevelsen av digitalt medierad sysslohantering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Anna-Maria Hjorth; [2022]
  Nyckelord :Task management applications; user experience; human-computer interaction; gamification; Hassenzahls hedonic pragmatic model; self-determination theory; Digitalt medierad sysslohantering; användarupplevelse; människa-datorinteraktion; spelifiering; Hassenzahls pragmatiska hedoniska modell; självbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Since 2013 gamification has been applied in a number of domains, among these task management applications (TMA), to achieve positive effects. However, a discrepancy has been found regarding expected results and those of applying the method to TMA. LÄS MER