Sökning: "Människa"

Visar resultat 1 - 5 av 2131 uppsatser innehållade ordet Människa.

 1. 1. Flickor och pojkars önskemål gällande innehållet i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Ellinor Ohlsson; Kofi Adanuvor; [2021]
  Nyckelord :Elever; Genus; Idrott och hälsa; Könsnormer;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi bildat en uppfattning om att det finns skillnader i flickor och pojkars intressen inom ämnet idrott och hälsa. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka fysiska aktiviteter som elever i högstadiet önskar att ämnet idrott och hälsa ska innehålla. LÄS MER

 2. 2. “Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” : En textanalys om fem barnböcker av Astrid Lindgren utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Georgette Namei; Viktoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Stereotyp; normbrytande; genusperspektiv; barnböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs utifrån Nikolajevas motsatsschema i fem barnböcker av Astrid Lindgren, alltså Pippi Långstrump (1945), Barnen på Bråkmakargatan (1958), Madicken (1960), Bröderna Lejonhjärta (1973) och Ronja rövardotter (1981). Vårt syfte var även att undersöka hur framställningen av flickor/kvinnor respektive pojkar/män utifrån Nikolajevas motsatsschema skiljer sig i de olika böckerna, samt att undersöka hur könsmönstren förändrats över tid i de analyserade böckerna, utifrån Nikolajevas motsatsschema. LÄS MER

 3. 3. Exo-Controlled Biomimetic Robotic Hand : A design solution for control of a robotic hand with an exoskeleton

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Philip Linder-Aronson; Simon Stenberg; [2021]
  Nyckelord :Mechatronics; Biomechanical hand; Robotic hand; Exoskeleton; Arduino Servo motor; Potentiometer; Mekatronik; Servomotor; Mekanisk hand; Robothand; Arduino; Potentiometer; Exoskelett;

  Sammanfattning : Robotic arms and hands come in all shapes and sizes, they can be general purpose or task-specific. They can be pre-programed by a computer or controlled by a human operator. There is a certain subsection of robotic hands which try to mimic the shape, movement and function of the human hand, these are sometimes known as biomimetic robotics. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever patienter informationen vid radikal prostatektomi? - En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Tobias Svensson; Tamama Resaldar; [2021]
  Nyckelord :information; kommunikation; patient; radikal prostatektomi; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatan hos en människa är en valnötsstor körtel som sitter på undersidan av urinblåsan. Radikal prostatektomi är en vanlig behandling för prostatacancer där prostatan, omgivande vävnader, bit av urinröret och sädesblåsor tas bort samt nervtrådar kan skadas eller tas bort under operationen. LÄS MER

 5. 5. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Sammanfattning : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. LÄS MER