Sökning: "Människans uppbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Människans uppbyggnad.

 1. 1. Hjärnkraft och datorkraft : En fråga om intelligens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kristina Kunert; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; begreppsanalys; definition av intelligens; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) som begrepp hörs i många aktuella diskussioner, men ofta är det oklartvad som egentligen avses med begreppet intelligens. Studiens syfte är att undersöka begreppsdiskussionenom koncepten ”intelligens” och ”artificiell intelligens”, belysa relationen mellan mänsklig ochartificiell intelligens och undersöka om aktuell forskning pekar mot en gemensam definition av intelligensbegreppet. LÄS MER

 2. 2. Tesla Valve for Hydrogen Decompression: Fluid Dynamic Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elias Bäckman; Mathilda Willén; [2019]
  Nyckelord :Decompression; Hydrogen gas; Tesla valve; no-moving parts; CFD; valve-to-valve; 压降;氢气;特斯拉阀;无可动阀芯;计算流体动力学;级间距; Decompression; Hydrogen gas; Tesla valve; No-moving parts; CFD; valve-to-valve;

  Sammanfattning : Människans påverkan på växthuseffekten har under de senaste åren varit en mycket aktuell fråga. Det är många olika faktorer som bidrar till ett negativt avtryck på miljön, där ett stort bidrag kommer från sektorn bilindustri. Majoriteten av dagens bilar drivs på fossila bränslen som genererar skadande utsläpp på miljön. LÄS MER

 3. 3. Människans intresse och förmåga att skapa världar : En kvalitativ undersökning om den improviserade scenens uppbyggnad och dragningskraft

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Hjalmar Hardestam; [2019]
  Nyckelord :Improvisationsteater; frame; vardagslivet verklighet; frihet; samspel;

  Sammanfattning : Improvisationsteater är en teaterform där scenerna byggs upp gemensamt och skapas i samma ögonblick som den återges. Uppsatsens syfte har varit att undersöka varför människor vill improvisera samt vilka faktorer som utgör ett lyckat samspel och därmed kan skapa en scen. LÄS MER

 4. 4. Adaptation of existing cardiovascular simulation model to cardiac pumping physiology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Emma Törner; [2017]
  Nyckelord :The CircAdapt model; biomedical modeling; cardiovascular; cardiac pumping; simulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cardiovascular diseases, affecting the heart and blood vessels, are the most common cause of death globally. However, the risk of suffering from a cardiovascular disease could decrease significantly as research improve treatment and identification of symptoms. LÄS MER

 5. 5. Gestaltningsprinciper för utemiljöer vid demensboenden : ett gestaltningsförslag för Ängsklockans äldreboende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Pind; [2016]
  Nyckelord :demensboende; gestaltning; gestaltningsprinciper; utemiljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka hur utemiljöer till demensboenden kan gestaltas utifrån de boendes behov och förmågor. När en person drabbas av en demensdiagnos följer ofta flera symptom, bland annat så kan människans kognitiva förmågor försämras, vilket kan påverka hennes minne, språk, orienteringsförmåga och tidsuppfattning. LÄS MER