Sökning: "Människovärde"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Människovärde.

 1. 1. Rättighetsbäraren - en analys av lagstiftarens barnsyn när hänsyn ska tas till barnets vilja i mål om vårdnad, boende och umgäng

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Lindén; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; barnkonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnkonventionen fick i januari 2020 status av lag i den svenska rätten eftersom lagstiftaren inte anser att den tidigare fått tillräckligt genomslag i tillämpningen. Barn har sedan länge behandlats som skilda från och underordnade vuxna. Barns underordning är antagligen den minst ifrågasatta maktordningen i samhället. LÄS MER

 2. 2. DÖDSHJÄLPSDEBATTEN – ETT NEDSLAG : Debattens argument kring läkarassisterat självmord – med fokus på etiken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Benjamin Hegarty; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Kring dödshjälp finns en ständigt pågående debatt, vilken varierar i intensitet över tid. Debatten förs globalt på flera samhälleliga plan och i flera dimensioner. Argumenten förs kring fakta och värderingar. LÄS MER

 3. 3. Den samhällsomstörtande aborten : Uppfattningar om abort i pingströrelsens pressorgan Dagen 1960–1969

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Michal Brehmer; [2019]
  Nyckelord :abortmotstånd; pingströrelsen; sexualmoral; människovärde; samhällshot; 1960–talet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Oaktsam våldtäkt - en oaktsam reglering? - En kritisk analys av den nya våldtäktslagstiftningen utifrån ett brottsofferperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Walldén; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; rättsvetenskap; våldtäkt; oaktsam våldtäkt; klandervärdhet; skuld; likgiltighet; viktimologi; brottsoffer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On July 1, 2018, a new legislation regarding rape took effect, which is based on the lack of voluntary participation, unlike the previous regulations which required violence, threats or undue exploitation. Furthermore, a new offence was passed with the classification negligent rape, prescribed in Chapter 6, 1 a § of the Penal Code. LÄS MER

 5. 5. Människovärde i det moderna samhället : Synen på alkohol, effektivitet och familj hos Blå och Vita bandet i Norrbotten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Per-Jonas Pihl; [2019]
  Nyckelord :Temperance; Blue ribbon; White ribbon; Norrbotten; Industrialisation; Family; Humanity; 20th century;

  Sammanfattning : This essay concerns the temperance movements Blue Ribbon and White Ribbon inNorrbotten, Sweden. Their ideas about alcohol, industrialisation, family, humanity andproductivity. The period examined is 1905-1985, which nearly covers the whole of themovements history. LÄS MER