Sökning: "Mänsklig värdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Mänsklig värdighet.

 1. 1. Robotar inom äldreomsorgen - vad tycker de äldre om bli vårdade av robotar? : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Pia Aspenvall Darin; Kin-Chun Wong; [2018]
  Nyckelord :Inställning; Robotar; Värdighet; Äldre; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund De äldre kommer att utgöra en allt större del av befolkningen, vilket kommer att öka behovet av äldreomsorg i samhället. Det kommer dock att bli svårt att rekrytera tillräckligt med personal för att personaltätheten inom äldreomsorgen inte ska minska i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Born this way - En kvalitativ studie av begreppet sexuell läggning i Migrationsverkets asylbedömningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Engström; [2018]
  Nyckelord :asyl; egenskap; intersektionalitet; samhällsgrupp; sexualitet; sexuell läggning; queer;

  Sammanfattning : Det är en mänsklig rättighet att ha rätt till sin sexualitet och sin sexuella läggning samt inte bli diskriminerad på grund av den. Trots det är homo- och bisexuella handlingar förbjudna i över 70 länder i världen. LÄS MER

 3. 3. Att fly väpnad konflikt : Om kompletterande skydd och rätten till ett värdigt liv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Susanne Lindered; [2018]
  Nyckelord :Human dignity; armed conflict; refugee law; complementary protection; the right to a dignified life; human rights law; Mänsklig värdighet; väpnad konflikt; asylrätt; kompletterande skydd; rätten till ett värdigt liv; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Armed conflicts of our time tend to be prolonged, characterised by indiscriminate violence and the direct targeting of civilians. These conflicts cause situations where civilians are not only at risk of being exposed to threats of direct violence, but also unbearable humanitarian situations, a form of indirect harm resulting from armed violence. LÄS MER

 4. 4. Mänsklig värdighet som tvärkulturell konsensus? : En diskursetisk analys av universell rättvisa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anton Russell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Schmidbergers arv. Om den unionsrättsliga konflikten mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter, konstitutionalism och det politiska.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niclas Holmgren Persson; [2016-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker och problematiserar jag juridifiering och konstitutionalisering av det politiska handlingsutrymmet, med ett särskilt fokus på den unionsrättsliga konflikten mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter. Utifrån två dimensioner systematiserar och tolkar jag samtliga rättsfall från EU-domstolen där konflikten lett till slutlig dom. LÄS MER