Sökning: "Mänskliga rättigheter göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Mänskliga rättigheter göteborg.

 1. 1. Yttrandefrihet eller inte? : en analys av svensk medias debatt om Nya Tiders deltagande inför Bokmässan 2016

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Cedlöf; [2017]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; Bokmässan 2016; Yttrandefrihet; Nya Tider; Ulf Petäjä; idealtyper; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Temat för Bokmässan i Göteborg den 22–25 september år 2016, var yttrandefrihet. Tidningen Nya Tider var inbjuden vilket skapade stora rubriker i svensk media och debatten kom att handla om vad yttrandefrihet innebär och var gränsen går för vilka som skulle få delta eller inte under Bokmässan. LÄS MER

 2. 2. Upprustning och gentrifiering: Hur gick det i Gårdsten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnea Hagblom; [2014]
  Nyckelord :Gårdsten; bortträngning; segregation; Göteborg; miljonprogrammet; gentrifiering; stadsförnyelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The renovation of the million project housing is today an important issue and many people are dependent on that it is done well. This essay explores the connection between urban renewal and gentrification with a single case method. The case is Gårdsten, which is an area in the north of Gothenburg that has gone through a series of renovations. LÄS MER

 3. 3. Frihet från våld i juridiken och praktiken : - En studie om papperslösa kvinnors möjlighet till skydd undan våld

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marianne Oskarsson; [2014]
  Nyckelord :Papperslösa kvinnor; våld; mänskliga rättigheter; kvinnors rättigheter; socialtjänsten; skyddat boende; kvinnojourer; genusrättsvetenskap; jämställdhet.;

  Sammanfattning : I Sverige har personer som saknar tillstånd att vistas i landet, så kallade papperslösa, sedan den 1 juli 2013 laglig rätt till både skolgång och viss sjukvård. Men att som papperslös få tillgång till skydd undan våld förefaller däremot svårt. LÄS MER

 4. 4. Inget skratt med trängselskatt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Forser; [2013]
  Nyckelord :trängselskatt; demokrativärden; normativ metod; Robert A. Dahl; Göteborg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through Robert A. Dahl’s criteria of democracy I am in this bachelor’s thesis pursuing a normative analysis. I am using the criteria as values that are being examined through a normative given this value- method. The case I am examining is the implementation of road tolls in Gothenburg. LÄS MER

 5. 5. ”Vi fixar och trixar oss fram till att hjälpa människor”: En studie med fokus på det sociala arbetet med köpare och säljare av sexuella tjänster i Sverige i relation till mänskliga rättigheter.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lina Ahlerup; [2012-10-18]
  Nyckelord :Prostitution; människohandel; människohandel för sexuella ändamål; socialt arbete; sexsäljare; sexarbetare; sexköpare; mänskliga rättigheter; sexhandel; K.A.S.T.; F.A.S.T.; köp av sexuella tjänster; försäljning av sexuella tjänster;

  Sammanfattning : The thesis ”Vi fixar och trixar oss fram till att hjälpa människor” focuses on social work in the field of prostitution and human trafficking in Sweden. Through semi-structured interviews with social workers in the municipalities of Stockholm, Göteborg and Malmö working with persons selling and buying sex, and through discourse analysis, the author analyses the perceptions among these social workers of the relation between human rights, prostitution and human trafficking, and the social work which they conduct. LÄS MER