Sökning: "Mänskliga rättigheter uppsala universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Mänskliga rättigheter uppsala universitet.

 1. 1. Barns hälsotillstånd som grund för uppehållstillstånd : En analys av huruvida Europakonventionen och Barnkonventionen ger stöd för att lägre krav ska ställas på barns skäl för uppehållstillstånd på humanitär grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophie Sjöqvist; [2020]
  Nyckelord :hälsotillstånd; barn; barnrätt; migrationsrätt; mänskliga rättigheter; Europakonventionen; Barnkonventionen; Humanitära skäl; tillfälliga lagen; begränsningslagen; migration; sårbarhet; särskilt ömmande skäl; synnerligen ömmande skäl;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Människorättskränkningar som verkställighetshinder för den europeiska utredningsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :mutual recognition; mutual trust; human rights violations; the European Investigation Order; investigative measures in criminal proceedings; ömsesidigt erkännande; ömsesidigt förtroende; människorättskränkningar; europeiska utredningsordern; utredningsåtgärder i straffprocessrättsliga förfaranden;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en konflikt mellan grundläggande EU-rättsliga värden utforskats genom en studie av den europeiska utredningsordern. Konflikten består i användandet av principerna om ömsesidigt förtroende och erkännande på straffrättens område, samtidigt som dessa principer ibland kolliderar med respekten för mänskliga rättigheter så som de definieras inom unionen. LÄS MER

 3. 3. Mänskliga rättigheter eller menskligarättigheter? : Chaupadi-traditionens efterverkningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Felicia Ulfsdotter Lilja; [2020]
  Nyckelord :Chaupadi; gender order; patriarchy; shame stigma; Chaupadi; könsmaktsordning; patriarkatet; skam; stigma;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att undersöka och kartlägga från ett genusperspektiv hur en könsmaktsordning och patriarkala strukturer påverkar och bidrar till att traditionen chaupadi följs. Det är en tradition där kvinnan antas vara oren och bringar otur kring sin omgivning och bör därför i vissa fall bo i en menshydda under sin menstruation. LÄS MER

 4. 4. Utbildning för förändring : En analys av innehåll om mänskliga rättigheter i historieläromedel för åk 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ebba Knutsson; Nazanin Lilja; [2020]
  Nyckelord :HRE; mänskliga rättigheter; läromedelsgranskning; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samiskt inflytande, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet : En folkrättslig och konstitutionellrättslig analys av principen om fritt och informerat förhandssamtycke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Berggren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER