Sökning: "Märit Jacobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Märit Jacobsson.

  1. 1. Anders Behring Breiviks idévärld : En innehållsanalys av counter jihadrörelsen

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

    Författare :Jacobsson Märit; [2014]
    Nyckelord :Anders Behring Breivik; counter jihadrörelsen;

    Sammanfattning : .... LÄS MER