Sökning: "Mässing"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Mässing.

 1. 1. Trä-ish : vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Mässing; Filippa Logrim Wikander; [2019]
  Nyckelord :furu; träplastkomposit; högtryckskompaktlaminat; återvunnen plast; CO2; ; beständighet; ersättningsmaterial;

  Sammanfattning : Wood as a material has traditionally been used and is still used in many constructions in outdoor environments in Sweden. Despite the benefits of domestic materials that do not come from finite resources and have a special character, one cannot ignore the fact that wood requires maintenance. LÄS MER

 2. 2. Alginatsavtryck dimensionsstabilitet beroende på exponeringstiden i olika desinfektionsmedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Yanchun Ma; Amra Hodzic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur olika desinfektionsmedel och olika exponeringstider kan påverka alginatavtryckens dimensionsstabilitet. Material och metod: Till studien användes Blueprint Xcreme alginat. LÄS MER

 3. 3. Tillverkningsekonomisk utvärdering av återvinning och återanvändning av blyfri mässing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Dekan Aco; [2018]
  Nyckelord :Dynamic cost model; lead-free brass; Monte Carlo; reusage; Dynamisk kostnadsmodell; blyfri mässing; Monte Carlo; Återanvädning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av ett större projekt (Evochip) som bedrivs på Lunds tekniska högskola, avdelningen för industriell produktion (iProd) och med samarbete med bland annat AB Markaryds metallarmatur och Mistra innovation. I detta arbete har en dynamisk kostnadsmodell tagits fram för att beräkna tillverkningskostnaderna av komponenter tillverkade av återanvända spånor av blyfri mässing från de egna tillverkningsprocesserna hos AB Markaryds metallarmatur (MMA). LÄS MER

 4. 4. Funktionsoptimering av kontakter i ett elfordon

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Bastian Schick; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Scanias elektriska och hybriddrivna fordon används elmotorer av typen P80 och P160. Båda motorer använder samma kontaktbrygga för elektrisk kontaktering mellan elmaskinen i motor-huset och växelriktaren. En tidigare utredning har kommit fram till att noggrannare analyser bör göras kring kontaktbryggans tillförlitlighet. LÄS MER

 5. 5. Success Factors and Challenges for E-learning Technologies in the Namibian Higher Education System : A case study of the University of Namibia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Mässing; [2017]
  Nyckelord :E-learning; success factors; challenges; developing countries; ICT; ICT4D; qualitative case study; Namibia; higher education; open and distance learning; access; user motivation; user attitude; user awareness; systematic approach; evaluation and analytical challenges; transforming the education;

  Sammanfattning : Education is one of the deciding factors for poverty alleviation and economic growth. Governments of developing countries is struggling to meet the demand for qualitative education and the nation of Namibia is no exception. LÄS MER