Sökning: "Mästaren och Margarita"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mästaren och Margarita.

 1. 1. “Den värsta fienden till makten är de som har det fria ordet” : Om adaptation som kollektiv teaterkonstnärlig gestaltningsprocess i Satans demokrati, en immersiv teaterföreställning inspirerad av Michail Bulgakovs Mästaren och Margarita

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Grazyna vande Voorde; [2023]
  Nyckelord :theatre adaptation; collective process of creation; The Master and Margarita; Satan´s democracy; immersive theatre; adaptation inom teater; kollektiv teaterkonstnärlig gestaltningsprocess; Satans demokrati; Mästaren och Margarita; immersiv teater; omslutande teater;

  Sammanfattning : The purpose of investigation was to examine whether Satan´s democracy was an adaptation of The Master and Margarita. As a theoretical frame was used adaptation theory by Laera, Hutcheon and Babbage, Loman´s model for theatre performance analysis and the praxis of immersive theatre by Punchdrunk. LÄS MER

 2. 2. Analys av ryska sovjetismer i svensk översättning : Michail Bulgakovs roman "Mästaren och Margarita"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ryska

  Författare :Svetlana Rix; [2020]
  Nyckelord :Kulturspecifika fenomen; sovjetismer; översättning; ryska svenska; Michail Bulgakov; Mästaren och Margarita; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sovjetismer i M. Bulgakovs roman Mästaren och Margarita har överförts till svenska samt vilka övergripande strategier som har tillämpats vid översättningen av dessa kulturspecifika ord och uttryck. LÄS MER

 3. 3. "Vårt märke” : En queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emelie McBay; [2017]
  Nyckelord :mästaren och margarita; queer läsning; michail bulgakov; lesbisk läsning;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras hur en möjlig queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita kan se ut. Jag presenterar här en möjlig queer läsning av Jesjua och Pontius Pilatus, samt mästaren och Margaritas förhållanden utifrån en undersökning av två teman som förekommer i boken, samt av bokens narrativ. LÄS MER

 4. 4. Gotik i Mästaren och Margarita

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Karin Fält; []
  Nyckelord :Mästaren och Margarita; Bulgakov; gotik; fantasy; skräckroman; genreproblematik;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida det finns gotik i Bulgakovs Mästaren och Margarita. Eftersom jag inte vill placera in romanen i den gotiska genren tas även problematiken med genreindelning upp. I analysen tas händelser från boken upp och prövas mot olika teoretikers definitioner av gotik som litterär genre. LÄS MER