Sökning: "Mätdatainsamling"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Mätdatainsamling.

 1. 1. Development of analysis system for dynamic signals

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikTekniska högskolan

  Författare :Olle Kalered; [2013]
  Nyckelord :LabVIEW; Signalbehandling; FFT; Mätdatainsamling;

  Sammanfattning : Den här rapporten presenterar ett examensarbete där ett mätdatainsamlingssystem för dynamiska signaler har skapats. Arbetet har utförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB. Problemet är av sådan natur att tre olika typer av signaler analyseras. LÄS MER

 2. 2. Mätdatainsamling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Peter Melin; Markus Thulin; Emil Axelsson; [2007]
  Nyckelord :mätdatainsamling; labview; elektro; sensorer;

  Sammanfattning : Rapid Granulator is one of the world's largest producers of granulators, which is a kind of grinderwho grinds discarded plastics to granules which later can be reused when pressure molding plastics.The company wanted help in developing a new, or alternatively extending their previous,measurement equipment. LÄS MER

 3. 3. Gränssnittsanpassning av robotiserad mätdatainsamling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Daniel Persson; Christoffer Johansson; [2007]
  Nyckelord :Elektronik; Seiko D-tran;

  Sammanfattning : Detta projekt är utfört vid Novanik AB i Karlstad. Uppgiften bestod av att anpassa ett befintligt mätdatainsamlingssystem till ett nyinförskaffat robotsystem. Robotsystemet är tänkt att kunna ersätta ett tidigare använt system, som bestod av en helt annan typ av robot. LÄS MER