Sökning: "Mätsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet Mätsystem.

 1. 1. Effektmätning av trefaspumpar

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hector Wallén; Rickard Enqvist; [2021]
  Nyckelord :Mätsystem; Inbyggda system; Effektmätning; Current Transformer; Sensorteknik;

  Sammanfattning : Historiskt sett så har motorer och pumplösningar sålts utan sensorer. Detta innebär att kunden behöver designa specialbyggda övervakningslösningar, skräddarsydda till de specifika behoven som deras installation har. LÄS MER

 2. 2. Bestämning av myosin ATPas med NADH-kopplade mätsystem jämfört med in vitro motilitet med isolerat myosin och aktin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rahaf Soudan; [2021]
  Nyckelord :Myosin; Actomyosin; heavy meromyosin; NADH-kopplade mätsystem; in vitro-motilitetsanalys IVMA .;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie var att jämföra NADH-kopplade mätsystem och in vitro motilitets-analys (IVMA) för att bestämma aktiviteten hos isolerat myosin. Från NADH-kopplade analysmätningar bestämdes tre parameter: den maximala hastigheten med vilken myosin hydrolyserar ATP i frånvaro av F-aktin (V0), den maximala ATPas-hastigheten för myosin i närvaro av mättande aktin (kcat) och den koncentration av aktin som behövs för att nå halv maximal aktivering av myosin ATPas-aktivitet (KATPas). LÄS MER

 3. 3. Experimentell utredning avskärparametrar för skiving : Optimering för splinestillverkning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SIMON FLODIN; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar i först hand en experimentell utredning för att fastställa resultat och vidareom nyttjande av given optimerad skärdata för en skivingprocess av utvändig spline är lämplig förScania Transmission Södertälje att implementera i framtida produktion. Detta för att ligga steget föreatt möjliggöra en cykeltidsförkortning vilket är aktuellt eftersom att resterande operationer ochautomation i processen undergår optimering. LÄS MER

 4. 4. ZigBee-based climate measurement system for thermal comfort in traffic busses

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Talib Almosawi; George Karanta; [2021]
  Nyckelord :Measurement system; wireless personal area network; ZigBee; radio communication; Raspberry pi; microcontroller; Mätsystem; wireless personal area network; ZigBee; radiokommunikation; Raspberry pi; mikrokontroller;

  Sammanfattning : This thesis describes the work process two (WP2) of a project led by the traffic administration in Stockholm to achieve the passengers' thermal comfort in traffic buses.  The purpose of this thesis is to design and implement a measurement system comprised in eight measurement position in a bus. LÄS MER

 5. 5. PH-MÄTNING I PAPPERSPRODUKTION : En studie i optimeringar av elektriska mätsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Larsson; [2021]
  Nyckelord :pH; pH-sensor; Measuring system; Measuring error; Paper production; pH; pH-sensor; Mätsystem; Mätfel; Pappersproduktion;

  Sammanfattning : Den fundamentala principen för tillverkning av papper är inte en särskilt komplicerad sådan. Men för att pappret skall erhålla specifika egenskaper blir processen alltmer komplicerad. Bland annat tillsätts olika typer av kemikalier och processen övervakas ständigt av olika system. Ett av dessa system mäter pH-halten i pappersmassan. LÄS MER