Sökning: "Mående"

Visar resultat 1 - 5 av 790 uppsatser innehållade ordet Mående.

 1. 1. Kvinnor med adhd och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa! En intervjustudie med narrativ ansats ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fanny Hesslegård; Josefine Karlsson; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; adhd; psykisk ohälsa; specialpedagogik; sociologiskt perspektiv; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnor med adhd (som är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder) och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa. Metoden är kvalitativ och har en narrativ ansats i analys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med vuxna kvinnor med diagnostiserad adhd. LÄS MER

 2. 2. "Vad f*n har jag valt för utbildning?" – en kvalitativ undersökning om kulturstudenters relation till sina studier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Lovisa Snygg; [2024-02-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När jag påbörjade mina studier på kandidatprogrammet Kultur drog jag mig för att svara på frågor om vad jag gör om dagarna. Jag märkte att jag skämdes till följd av mitt studieval. Jag tyckte det var svårt att bemöta det ifrågasättande och den oförståelse som jag upplevde att folk i min omgivning mötte mig med. LÄS MER

 3. 3. AI-baserad egenbehandling för patienter med ländryggsmärta : -en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Anders Johansen; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Ländryggsmärta är en vår tids vanligaste förekommande åkommor som drabbar cirka 70% av befolkningen och den förekommer med hög samsjuklighet och högt personligt lidande. Den genererar hög samhällelig kostnad på grund av hög sjukfrånvaro, förlorad produktivitet och höga sjukvårdskostnader och bara i Sverige beräknas den kosta 7,8 miljarder kronor. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av supramaximala HIT-modaliteter anpassade till hemmiljö för äldre personer : En kvantitativ valideringsstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Rikard Björk; Jesper Näslund; [2024]
  Nyckelord :Högintensiv intervallträning; metronomstyrd träning; stationär cykel; chairstand; trappgång; stakning med gummiband;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nära hälften av Sveriges äldre personer uppnår inte rekommendationerna för fysisk aktivitet, vilket ökar risken för folksjukdomar. Det är därför viktigt att kunna erbjuda attraktiva träningsformer för att öka aktivitetsnivån. LÄS MER

 5. 5. "Min pappa har dödat min syster" : En litteraturstudie om hur kvinnor påverkas av hedersförtyck samt socialtjänstens utmanande arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Somaya Khelifi; [2024]
  Nyckelord :culture of honor; forced marriage; honor-related violence and oppression; the norm of virginity; social work; abused women; hederskultur; hedersrelaterat våld och förtryck; oskuldsnormen; tvångsäktenskap; socialt arbete; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Honor-related violence and oppression is a global social problem where women who are at risk of honor in many cases do not dare to seek help and support from social services. The purpose of this study is to investigate how women are affected by honor-related violence and oppression and what challenges the social service in Sweden is facing. LÄS MER