Sökning: "Mål inom landsting"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Mål inom landsting.

 1. 1. Nitrogen runoff, constructed wetlands and the effect on catch of fish in the Öresund strait

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Saga Hedstigen Sundblad; [2020]
  Nyckelord :seafloor oxygen demand; fish catch; constructed wetland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication and low dissolved oxygen levels are spreading all over the world, causing changes in fish distribution and decline in fish abundance and catch of fish. This study assesses the current nitrogen (N) surface runoff to the Öresund strait, the seafloor oxygen demand it cause, the subsequent effect on fish catch, and the constructed wetland area needed to retain current N loads. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av testmiljö för kommunikation inom hälso- och sjukvården med stöd för standarden FHIR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Engman; Anders Olsson; [2019]
  Nyckelord :rivta; fhir; inera; utveckling;

  Sammanfattning : För att svenska vårdsystem skall kunna kommunicera med varandra har Inera som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utformat en standard för hur vårdinformation skall struktureras. Denna standard kallas Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg – tekniska anvisningar (RIVTA) och består av en uppsättning regler, så kallade tjänstekontrakt. LÄS MER

 3. 3. Det händer tyvärr ingenting... : En utvärdering av Landstinget Blekinges inköpsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robin Klang; Oliver Leijon; Haris Alic; [2018]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; kommunikation; affärssystem; offentlig sektor; inköpsprocess;

  Sammanfattning : 2017 gick Landstinget Blekinge 77 miljoner kronor i förlust och för 2018 räknar organisationen med fortsatta förluster. För att minska underskottet har organisationen bestämt att ett åtgärdspaket ska används för att effektivisera verksamheten. En effektiviseringåtgärd är att förbättra inköpsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsstyrning i primärvården : Stödjer ersättningsmodellerna verksamhetens mål för primärvården, en studie av Region Region Jönköpings län och Landstinget Blekinge

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna-Lena Jarfors; Kristin Svensson; [2018]
  Nyckelord :Decision-making; primary health care; public sector leadership behavior; Healthcare; care choice reforms; New Public Management; compensation models; management by objektives; public governance; Decision making; primary care; public sector leadership behavior; healthcare; vårdvalsreformer; New Public Management; ersättningsmodeller; målstyrning; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar genom åren och är idag en central del av vårt välfärdssamhälle. Utvecklingen går mot en mer primärvårdscentrerad vård vilket gör att hälso- och sjukvården står inför nya utmaningar gällande bland annat resursfördelning och prioriteringar. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar i offentliga sektorns digitaliseringsarbete En empirisk studie av de utmaningar som kan försvåra en kommuns fortlöpande digitalisering

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mats Jadeskär; Robert Lyckvi; [2017-10-26]
  Nyckelord :Digitalisering; offentlig förvaltning; komplexitet; samförstånd; resurser; förändringsledning;

  Sammanfattning : Sweden's municipalities and the county councils are facing a massive workload thatis connected to change; the vision is that Sweden will in 2025 fully utilize the digitaltechnology. The aim is to become the world leader in using and taking the advantageof digitalization that can be offer in e-health and administration. LÄS MER