Sökning: "Målanpassning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Målanpassning.

 1. 1. Idrottsskada - tillfälligt uppehåll eller livskris : En kvalitativ studie om elitsatsande ungdomars psykiska reaktion under skadeuppehåll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niclas Hasselstrand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att undersöka den psykiska reaktionen hos unga svenska idrottare i elitförberedande miljö under sin skade- och rehabiliteringsperiod. Hur påverkades unga elitsatsande idrottare psykiskt av en skada som genererar i lång frånvaro? Hur upplevde de sin sociala och vardagliga situation? Vad för känslor upplevde den skadade elitsatsande idrottaren under sin skadeperiod? Metod Fyra skadade idrottare, två flickor och två pojkar i åldrarna 16-18 år deltog i studien. LÄS MER

 2. 2. Skogsbruksplan : ett verktyg för att nå en skogsägares mål?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Jonas Kromnow; [2010]
  Nyckelord :Målanpassning; skogsbruksplan; åldersfördelning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Har popups poppat klart? : - en studie av de bakomliggande orsakerna till popup-annonsers kraftiga nedgång

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Gyll; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här artikeln behandlar vad de bakomliggande orsakerna till popup-annonsers kraftiga nedgång under de senaste åren berott på. Popup-annonser på Internet väcker stor irritation hos många användare och få uppskattar de annonsfönster som kommer upp framför dem på datorn. LÄS MER