Sökning: "Målinriktad och systematisk utvärdering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Målinriktad och systematisk utvärdering.

  1. 1. Humana Mätningar : en studie om att formulera mål, mäta och visualisera resultat

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

    Författare :Karolina Landowska; Per Fröling; [2015]
    Nyckelord :Målinriktad och systematisk utvärdering; mäta resultat; HVB; ständiga förbättringar; styrdiagram;

    Sammanfattning : Organisationer i både offentliga och privata sektorn har krav på att uppvisa kvalitet utifrån förordning och direktiv. Att mäta kvalitet och påvisa progression är idag nödvändigt för att hävda sig på den öppna marknaden. LÄS MER