Sökning: "Målmedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Målmedvetenhet.

 1. 1. Fritidsledares syn på motivation och fysisk aktivitet för barn och ungdomar. : En kvalitativ studie om fritidsgårdsledarens syn på arbetet med motivation till fysisk aktivitet för barn och ungdomar inom en förort.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jibril Youssef; [2020]
  Nyckelord :Coach Ledare; Motivation; Målmedvetenhet; Prestation; Självförtroende.;

  Sammanfattning : In today's situation we constantly find out how children and adolescents are increasingly sedated in front of the computer, video games et.c. Idrotten vill (p.13, 2009) describes that we as humans need challenges and goals to be motivated in everyday life. LÄS MER

 2. 2. Prematuritet och amning : en litteraturöversikt över upplevelsen att amma det prematura barnet

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Carlsson; Jessica Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Prematura barn; Amning; Upplevelser; Kvinna; Moderskap;

  Sammanfattning : Globalt sett uppskattas att det årligen föds omkring 15 miljoner för tidigt födda barn, vilket innebär att de föds före graviditetsvecka 37. Beroende på hur tidigt förlossningen sker ser vården olika ut, men majoriteten av de för tidigt födda barnen vårdas på en neonatalvårdsavdelning. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan teampersonlighet och entreprenörers framgång i startup-processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa Elvander; [2018]
  Nyckelord :personlighet; teampersonlighet; målmedvetenhet; utåtriktning; öppenhet; NEO PI-3; affärsinkubator; startup-företag.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den aktuella studien undersökte sambandet mellan teampersonlighet och framgång i startup-processen av nya företag. För att undersöka detta samlades personlighetsdata samt data gällande genomförda startup-aktiviteter in från 32 team, vilka deltog i affärsutvecklingsprogram på någon av ett antal olika affärsinkubatorer, fördelade över fem svenska orter. LÄS MER

 4. 4. Olikheter i en likvärdig uttagning? : En analys av hur NIU-skolor förhåller sig till relativ ålderseffekt vid uttagningsprocessen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fernando Holmqvist; Samuel Desport; [2017]
  Nyckelord :RAE; talent identification; coach selection; relative age effect; Relativ ålderseffekt; Nationellt godkänd idrottsutbildning; talangidentifikation; uttagning; selektering;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka fem lärares syn på talangidentifikation, hur de realiserar uttagningsprocessen till NIU samt hur de förhåller sig till relativ ålderseffekt (RAE) i uttagningsprocessen. Frågeställningarna vi ämnar att besvara är: Hur ser lärarna på talangidentifikation? Hur realiseras uttagningsprocessen vid NIU och vilka utmaningar ser lärarna med uttagningsprocessen? Vilken kunskap har, och hur förhåller sig lärarna till RAE vid uttagningsprocessen? Metod 
 Metoden som använts är kvalitativ och genomförs med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Vinna eller försvinna - Selekteringsprocessen inom fyra svenska elitfotbollsakademier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Alessandro Laurin Milano; Jannik Winter; [2016-09-14]
  Nyckelord :selektering; akademi; elitfotboll; relative age effect; intervju;

  Sammanfattning : Problem: Selektering i någon form är ett vanligt förekommande fenomen inom svenska elitfotbollsakademier. Medan det tidigare har visats att selekteringsprocessen bör vara objektiv och tydlig framstår processen i svenska fotbollsakademier ytterst subjektiv, det görs en subjektiv bedömning som avgör en spelares framtida karriär inom akademin. LÄS MER